× ABONNEREN

Classificatie van pijn in het orofaciale en craniofaciale gebied

Door op 07-10-2016
 • Inleiding
 • Algemene classificatiesystemen in de geneeskunde
 • Specifieke classificatiesystemen voor aangezichtspijn
 • International Classification of Functioning, Dis­ability and Health
 • Pijnspecifieke classificatiesystemen
 • Multidimensionale categorisering en multiaxiale taxonomieën
 • Recente ontwikkelingen
 • Toepassing van pijnclassificatie
 • Literatuur

Samenvatting

Pijn is een multidimensionaal subjectief verschijnsel dat niet buiten de context van een individu opererend in een specifieke omgeving begrepen kan worden. Hierdoor wordt het objectief gezien lastig aan leidende criteria voor classificatie te voldoen. Over het algemeen geldt dat beschikbare classificatiesystemen pijn in al haar complexiteit slechts ten dele kunnen vatten. Er bestaan verschillende algemene en specifieke classificatiesystemen. In 2017 wordt de International Classification of Diseases uitgebreid met aan chronische pijn gerelateerde classificatiemogelijkheden. Voor toepassing in Nederland is recentelijk door een commissie, die is ingesteld door de Dutch Pain Society, een voorstel gedaan voor het ontwikkelen van een definitie- en classificatiesysteem voor chronische pijn.

Auteursinformatie

 • R.S.G.M. Perez
 • Uit de afdeling Anesthesiologie van het VU medisch centrum in Amsterdam
 • Datum van acceptatie: 24 mei 2016
 • Adres: prof. dr. R.S.G.M. Perez, VUmc, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
 • rsgm.perez@vumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje