× ABONNEREN

Coeliakie en tandheelkunde

Door op 04-09-2015
 • Inleiding
 • Pathofysiologie
 • Klinische manifestaties en risicofactoren
 • Diagnostiek
 • Behandeling
 • Complicaties
 • Orale manifestaties
 • Toekomst
 • Tot slot
 • Literatuur
 • Verantwoording
 • Dankwoord

Samenvatting

Coeliakie is een chronische auto-immuunenteropathie bij mensen met een genetisch risicoprofiel, veroorzaakt door de inname van gluten. Naar schatting 0,5-1% van de Nederlandse bevolking lijdt aan deze aandoening waarbij de diagnose op zowel jonge als oudere leeftijd wordt gesteld. De behandeling bestaat uit een strikt glutenvrij dieet. Coeliakie kan zich uiten met een breed spectrum aan symptomen waarvan enkele tandheelkundig van aard zijn. Deze tandheelkundige en andere orale afwijkingen worden bij een groot deel van de coeliakiepatiënten gevonden, maar zijn vrijwel allemaal aspecifiek. Dat geldt niet voor de door Aine beschreven symmetrische tandglazuurafwijkingen, die zeer specifiek zijn voor coeliakie. Het zo vroeg mogelijk diagnosticeren van coeliakie is van belang om complicaties door deficiënties en zeer zeldzame (pre)maligne ontaarding te voorkomen. Een rol voor tandartsen lijkt hierin weggelegd.

Auteursinformatie

 • T. van Gils, N.K.H. de Boer, G. Bouma
 • Uit de afdeling Maag- Darm- en Leverziekten van het Vrije Universiteit medisch centrum in Amsterdam.
 • Datum van acceptatie: 20 juni 2015
 • Adres: T. van Gils, VU medisch centrum, postbus 7057, 1007 MB Amsterdam
 • t.vangils@vumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje