× ABONNEREN

Colorometrische methode om de kauwprestatie te bepalen

Door op 04-03-2016

Gerodontologie

Om iemands kauwprestatie te bepalen wordt meestal testvoedsel gebruikt. Na een bepaald aantal kauwbewegingen wordt de grootte van de partikels testvoedsel gemeten, meestal met behulp van zeven. Deze methode is nogal omslachtig en moeilijk toepasbaar bij kwetsbaren. Daarom is een nieuwe methode uitgedacht en getest.

Er werden 2 groepen proefpersonen samengesteld. De eerste groep bestond uit 10 mannelijke en 10 vrouwelijke 18- tot 40-jarigen met minimaal 26 gebitselementen en een Angle Klasse I-molaarrelatie. De tweede groep uit 10 vrouwelijke en 5 mannelijke edentaten zonder leeftijdsbeperking met een conventionele volledige maxillaire gebitsprothese en een door 2 implantaten gedragen volledige mandibulaire overkappingsprothese. Als testvoedsel werden 3 kauwgoms gebruikt die bestonden uit 2 lagen van verschillende kleur.

Eerst kauwden de dentaten met achtereenvolgens 5, 10, 20, 30 en 50 kauwbewegingen op de 3 kauwgoms. Na elk kauwexperiment werd het kauwproduct via een standaard methode plat gemaakt. De mate van kleurmenging werd door 2 onderzoekers visueel bepaald met een 5-puntenschaal. Van elk plat gemaakt kauwproduct werd een kleurenscan gemaakt die de onderzoekers colorometrisch beoordeelden met een softwareprogramma, waarbij de kleurvariantie de onderzoeksvariabele was. De intra- en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de visuele en colorometrische bepalingen van de kauwproducten na 20 kauwbewegingen waren zeer goed (95-99%). Een van de kauwgoms vertoonde een logaritmisch en de andere 2 een lineair verband tussen het aantal kauwbewegingen en de visuele en colorometrische meetresultaten.

Daarna volgde met de 2 kauwgoms die een lineair verband hadden tussen het aantal kauwbewegingen en de visuele en colorometrische meetresultaten eenzelfde experiment, maar nu bij alle proefpersonen en alleen na 20 kauwbewegingen. Deze meetresultaten waren statistisch significant beter bij de dentaten dan bij de edentaten. Multipele regressieanalyse liet zien dat het aantal kauwbewegingen voorspellende waarde had voor zowel de visuele als de colorometrische meetresultaten.

De colorometrische methode bleek betrouwbaar en discriminerend tussen de kauwprestatie van dentaten en edentaten. Dit biedt mogelijkheden om te onderzoeken of de methode ook geschikt is voor het bepalen van de kauwprestatie op individueel niveau.

Bron

Schimmel M, Christou P, Miyazaki H, Halazonetis D, Herrmann FR, Müller F. A novel colourimetric technique to assess chewing function using two-coloured specimens: validation and application. J Dent 2015; 43: 955-964.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 maart 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 3 - maart 2016; 158

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje