× ABONNEREN

Complicaties bij kinderen na behandeling onder narcose

Kindertandheelkunde

Door op 20-05-2021
  • Reacties (0)

Diverse postoperatieve complicaties worden gemeld bij kinderen na behandeling onder algehele anesthesie. Postoperatieve pijn wordt in de literatuur bij 36%-95% van de kinderen gemeld. Dit transversaal onderzoek had tot doel na te gaan wat de prevalentie is van postoperatieve complicaties bij gezonde Chinese kinderen na behandeling onder algehele anesthesie en hoe deze klachten kunnen worden beperkt. In totaal werden 369 gezonde kinderen (36-71 maanden oud) onderzocht die een behandeling onder narcose ondergingen voor extracties en pulpotomieën, gecombineerd met lokale anesthesie. De in het onderzoek verzamelde gegevens betroffen onder andere de ziektegeschiedenis, biografische kenmerken en mondverzorging van de patiënten. De gemiddelde behandelduur was 124,84 ± 28,09 minuten. Het gemiddeld aantal behandelde gebitselementen was 16,46 ± 3,26. Alle patiënten werden restauratief behandeld, bij 98,92% gecombineerd met een pulpabehandeling. Extracties vonden bij 58,92% van de patiënten plaats. Ouders of verzorgers werden voor en 72 uur na de behandeling geïnterviewd. Uit de analyse bleek dat bij ongeveer 94,86% van de ingeschreven kinderen sprake was van een of meer postoperatieve complicaties. De meest voorkomende complicatie was postoperatieve pijn (62,7%), gevolgd door vermoeidheid, agitatie, kauwproblemen, slaperigheid, orale bloeding, hoesten (27,5%), koorts (27,3%), keelpijn, misselijkheid, obstipatie, bloedneus, braken, opwinding en diarree. De duur van de operatie was een risicofactor voor postoperatieve pijn en vermoeidheid.

Een gebalanceerd dieet kan volgens de onderzoekers een beschermende factor zijn voor postoperatieve koorts. Langdurige behandeling onder narcose leidde tot een opeenstapeling van ongemak en pijn. De onderzoekers vermoedden dat kinderen met een ongebalanceerd dieet meer kans hebben op een bacteriëmie of uitdroging met koorts tot gevolg.

Postoperatieve pijn was de meest voorkomende complicatie na behandeling onder narcose. Een verkorting van de duur van de tandheelkundige behandeling kan de kans op postoperatieve pijn en vermoeidheid verminderen. Maar de onderzoekers vermelden niet hoe de indicatie tot behandeling onder algehele anesthesie kan worden beperkt in aantal of in tijdsduur.

Conclusie. Langere behandeling onder algehele anesthesie leidt tot meer napijn en vermoeidheid bij kinderen.

Bron

Zhang Q, Deng X, Wang Y, Huang R, Yang R, Zou J. Postoperative complications in Chinese children following dental general anesthesia: A cross-sectional study. Medicine (Baltimore) 2020; 99: e23065.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog