× ABONNEREN

Complicaties van chirurgische extracties bij ouderen

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

Door op 05-05-2017

Extractie van carieuze, gefractureerde, geretineerde of geïmpacteerde gebitselementen is bij ouderen vaak onderdeel van een preprothetische behandeling. Retrospectief werd geïnventariseerd hoeveel en welke complicaties zich daarbij voordoen.

In een universiteitskliniek in de Poolse stad Szczecin werden over de periode 2002-2013 gegevens verzameld uit het elektronische patiëntenbestand. Geselecteerd werden patiënten die chirurgisch waren behandeld voor het extraheren van minstens 1 geretineerd of geïmpacteerd gebitselement, die op het moment van behandeling ouder waren dan 60 jaar en van wie een compleet patiëntendossier beschikbaar was. Exclusiecriteria waren (voorgeschiedenis van) chemotherapie, radiotherapie en medicatie met een bisfosfonaat. De uit de patiëntendossiers verzamelde gegevens waren leeftijd, geslacht, comorbiditeit, aantal en locatie van geretineerde en/of geïmpacteerde gebitselementen, ervaring van de zorgverlener die de behandeling had verricht en aantal en aard van de complicaties die waren opgetreden. Over de totale groep geselecteerde patiënten werd een zogenoemd complicatiepercentage berekend door het aantal complicaties te relateren aan het aantal chirurgisch geëxtraheerde gebitselementen.

Van de 73.534 aanwezige patiëntendossiers beantwoordden 72 aan alle selectiecriteria. Deze behoorden toe aan 39 mannen en 33 vrouwen met op het moment van behandeling een gemiddelde leeftijd van 67,8 ± 10,3 jaar. In totaal waren 21 geretineerde en 52 geïmpacteerde gebitselementen zonder bijkomende, radiologisch waargenomen botafwijkingen chirurgisch geëxtraheerd. Het complicatiepercentage bedroeg bijna 25%, 7 gevallen van vertraagde wondgenezing niet meegerekend. De meeste complicaties waren hematoom, syncope, reversibele nervuslaesie en lokale ontsteking. Daarnaast waren als complicaties 1 irreversibele nervuslaesie en 1 mandibulafractuur gediagnosticeerd. Iets meer dan 60% van de complicaties was gerelateerd aan de chirurgische extractie van een derde molaar.

Dit onderzoek heeft retrospectief aan het licht gebracht dat in een willekeurige universiteitskliniek bijna een kwart van de 60-plussers een complicatie had gekregen tijdens of na de chirurgische extractie van een geretineerd of geïmpacteerd gebitselement. Hoewel de complicaties op 2 na van voorbijgaande aard waren, lijkt deze behandeling bij ouderen toch vooralsnog als risicovol te moeten worden bestempeld.

Bron

  • Trybek G, Chruściel-Nogalska M, Machnio M, et al. Surgical extraction of impacted teeth in elderly patients. A retrospective analysis of perioperative complications – the experience of a single institution. Gerodontology 2016; 33: 410-415.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 mei 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 5 - mei 2017; 283-284

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje