× ABONNEREN

Composieten met grote polymerisatiediepte 1

Door op 04-12-2015

Materiaalkunde

In een laboratoriumonderzoek werd het effect gemeten op de knobbelverbuiging en de cervicale randlekkage van MOD-composietrestauraties in geëxtraheerde maxillaire premolaren. Daarbij werden 3 restauratieprotocollen toegepast bij 8 composieten (zie tab.). Het onderzoek was vooral gericht op de prestaties van composieten met grote polymerisatiediepte.

Protocol Groep Materiaal Aantal lagen Knobbelverbuiging (µm)
1 A Filtek Supreme XTE™ 8 12,3 ± 2,3
1 B GrandioSO™ 8 11,6 ± 1,4
1 C Admira Fusion Group™ 8 10,7 ± 1,3
2 D Filtek Bulk Fill Flowable™ + Filtek Supreme XTE™ (overkapping) 3 11,1 ± 2,1
2 E Beautifil Bulk Flowable™ + Filtek Supreme XTE™ (overkapping) 3 8,3 ± 1,4
3 F Beautifil Bulk Restorative™ 2 6,5 ± 1,2
3 G Tetric EvoCeram Bulk Fill™ 2 6,7 ± 1,6
3 H Admira Fusion x-tra™ 2 5,4 ± 1,4

Knobbelverbuiging door diverse (combinaties van) materialen bij MOD-composiet­restauraties (µm).

MOD-preparaties werden gemaakt met de cervicale outlines 2 mm boven de glazuur-cementgrens. De gebitselementen werden in 8 groepen verdeeld (A t/m H). Hechting van het restauratiemateriaal vond bij alle preparaties plaats met een eenstaps type 4-adhesief (Futurabond U SingleDose™). Restaureren gebeurde bij protocol 1 in 8 lagen, bij protocol 2 in 3 lagen en bij protocol 3 in 2 lagen (zie afb. 1 en tab.).

Afb. 1. De 3 restauratieprotocollen.

Verbuiging van de knobbels ten gevolge van de polymerisatiekrimp werd gemeten ter hoogte van de knobbeltoppen. Meting van de cervicale microlekkage vond plaats na thermische wisselbelasting, gevolgd door lekproeven, en werd gescoord op een schaal van 0-4. De resultaten zijn weergegeven in de tabel en in afbeelding 2.

Afb. 2. Cervicale randlekkage op een schaal van 0-4.

De onderzoekers concluderen dat de composieten met grote polymerisatiediepte niet alle hetzelfde gedrag vertonen. Meting van knobbelverbuiging en randlekkage kunnen daarom dienen om goede en minder goede materialen te onderscheiden.

Bron

Tomaszewska IM, Kearns JO, Ilie N, Fleming GJ. Bulk fill restorations: to cap or not to cap – that is the question? J Dent 2015; 43: 309-316.

 


Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 december 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 12 - december 2015; 694

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje