× ABONNEREN

Composieten met grote polymerisatiediepte 2

Door op 04-12-2015

Materiaalkunde

Een laboratoriumonderzoek had ten doel de conversiegraad, de Vickershardheid, de polymerisatiekrimp en de krimpspanning te meten van 5 composieten met grote polymerisatiediepte, een conventionele vloeiende composiet en een conventionele stugge composiet (tab.). Van de composieten werden proefschijfjes gemaakt met een dikte van 2 mm en van 4 mm. Polymeriseren gebeurde door belichten met een ledlamp (1200 mW/cm²) en een belichtingstijd zoals voorgeschreven door de fabrikant (10 of 20 seconden) bij de helft van de schijfjes en 30 seconden bij de andere helft. Voor het bepalen van de krimpspanning werden proefstaafjes gemaakt.

Composiet Type Polymerisatietijd volgens de fabrikant (s)
Filtek Bulk Fill Flowable™ Bulk-fill 20
SDR Surefil™ Bulk-fill 20
Tetric Evo Ceram Bulk Fill™ Bulk-fill 10
Venus Bulk Fill™ Bulk-fill 20
X-tra Base™ Bulk-fill 20
Filtek Supreme XTE Flowable™ Conventioneel vloeiend 20
Filtek Z250 Universal Restorative™ Conventioneel stug 20

De toegepaste composieten.

Bij de composieten met grote polymerisatiediepte bleek geen significant verschil tussen de conversiegraad op 2 mm diepte en op 4 mm diepte als de door de fabrikant voorgeschreven belichtingstijd werd aangehouden. Filtek Z250™ toonde echter op 2 mm diepte 38,90% en op 4 mm diepte nog slechts 22,20% conversie, terwijl die aan de bovenzijde 42,19% bedroeg. Maar met een verlengde belichtingstijd van 30 seconden was er geen significant verschil meer tussen bovenzijde en 4 mm diepte. De Vickershardheid was bij alle materialen op 4 mm diepte verlaagd ten opzichte van de bovenzijde. Verlengen van de belichtingstijd leidde bij sommige materialen tot verhoging van de hardheid. De polymerisatiekrimp was het laagst bij Filtek Z250™ en Tetric Evo Ceram™, gevolgd door X-tra Base™, terwijl de hoogste krimp werd gemeten bij Venus Bulk Fill Flowable™ en bij Filtek Supreme XTE™. Verlengen van de belichtingstijd had geen significant effect, met uitzondering van Filtek Bulk Fill Flowable™. De krimpspanning was het laagst bij Filtek Z250™ en Tetric Evo Ceram™ en het hoogst bij Venus Bulk Fill™ en Filtek Supreme XTE™. Verlengen van de belichtingstijd leidde tot significant hogere krimpspanning bij Tetric Evo Ceram™, X-tra Base™ en Filtek Z250™.

De onderzoekers concluderen dat de onderzochte composieten met grote polymerisatiediepte ook op 4 mm diepte voldoende polymeriseren. De meeste van deze composieten combineren dat met een lage polymerisatiekrimp en krimpspanning in vergelijking met de conventionele vloeiende composiet. De onderzoekers menen dat composieten met een grote polymerisatiediepte veelbelovend zijn, omdat ze het tijdrovende laagsgewijs polymeriseren kunnen vervangen. Op grond van de onderzoeksresultaten bevelen de onderzoekers een verlengde belichtingstijd van 30 seconden aan.

Bron

Zorzin J, Maier E, Harre S, et al. Bulk-fill resin composites: Polymerization properties and extended light curing. Dent Mater 2015; 31: 393-301.

Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 december 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 12 - december 2015; 694-695

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje