× ABONNEREN

Composietrestauraties tijdens de zwangerschap en het risico voor de foetus

Algemene ziekteleer

Door op 03-05-2019

Composieten zijn momenteel de eerste keus bij een restauratieve behandeling. Er zijn echter zorgen over de veiligheid. Aangetoond is dat hormoonverstorende stoffen van composiet enkele uren na lichtuitharding van het materiaal door de placenta heen kunnen. Polymeren zouden bij zwangere vrouwen de foetus in gevaar kunnen brengen. Een groot epidemiologisch onderzoek naar het risico bij het gebruik van composieten met polymeren tijdens de zwangerschap ontbreekt. Het doel van dit onderzoek was na te gaan of er een correlatie bestaat tussen het plaatsen van composieten met polymeren tijdens de zwangerschap en ongunstige geboorte-uitkomsten.

Het onderzoek maakte deel uit van een groot moeder- en kind-cohortonderzoek, waarbij informatie over tandheelkundige behandeling werd verkregen aan de hand van vragenlijsten die naar de vrouwen werden opgestuurd tussen de zeventiende en dertigste week van de zwangerschap. Het plaatsen van een composietrestauratie werd geteld als een composietrestauratie op basis van polymeren. Alleen de geboorte van eenlingen werd meegeteld. Logistische regressiemodellen, waarbij gekeken werd naar de leeftijd van de moeder, opleidingsniveau, body mass index, pariteit en roken en alcoholgebruik tijdens de zwangerschap werden gebruikt om de odds ratio (OR) en 95% betrouwbaarheidsinterval (CI) te bepalen.

Bij 12% van de vrouwen waren composietrestauraties geplaatst, 25% bezocht de tandarts zonder het plaatsen van een composietrestauratie en 62,5% bezocht geen tandarts (n = 90.886). Er werd geen significant verband gevonden tussen de plaatsing van composietrestauratie tijdens de zwangerschap en doodgeboorte, misvorming, vroeggeboorte en een laag of hoog geboortegewicht.

Conclusie. In dit onderzoek hadden vrouwen bij wie tijdens de zwangerschap composietrestauratie werden gelegd geen verhoogd risico op nadelige uitkomsten bij de geboorte van hun kind in vergelijking met vrouwen die geen composietrestauratie hadden gekregen.

Bron

Berge TLL, Lygre GB, Lie SA, Björkman L. Polymer-based dental filling materials placed during pregnancy and risk to the foetus. BMC Oral Health 2018; 18: 144.

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 3 mei 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 05 - mei 2019; 267-268

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje