× ABONNEREN

Condylaire resorptie na gecombineerde orthodontisch-kaakchirurgische behandeling van patiënten met een open beet in het front*

Een groep van 259 patiënten met een verticale maxillaire hyperplasie, mandibulaire hypoplasie en open beet in het front is onderzocht op het voorkomen van condylaire remodelling en condylaire resorptie. Alle patiënten ondergingen een Le Fort I-osteotomie. Een aanvullende sagittale splijtingsosteotomie ter verlenging van de mandibula werd uitgevoerd bij 117 patiënten. Interne draadfixatie met intermaxillaire fixatie werd toegepast bij 149 patiënten en rigide fixatie bij 110 patiënten. Röntgenschedelprofielopnamen en orthopantomogrammen waren beschikbaar vóór de ingreep, direct na, 1 jaar na en 5,5 jaar na de ingreep. De vorm van de condylus werd vastgesteld op het orthopantomogram. Hierbij werden 5 verschillende typen onderscheiden. Na 5,5 jaar vertoonde 23,6% van de patiënten condylaire remodelling, 7,7% unilaterale en 7,7% bilaterale condylaire resorptie. Preëxistente osteoarthrosis en een achterover hellende condylus bleken risicofactoren voor het ontwikkelen van progressieve condylaire resorptie (PCR). Vrouwen met een open beet in het front, een steil mandibulavlak, een lage ratio tussen achterste en voorste gelaatshoogte, die een bimaxillaire osteotomie ondergingen, liepen een verhoogd risico op PCR. Botverlies werd vooral gezien aan de craniale en de ventrale zijde van de condylus. De incidentie van PCR was significant groter na een bimaxillaire osteotomie (23%) dan na een Le Fort I-intrusieosteotomie (9%). Het was gunstig voor de condylus als door toepassing van rigide fixatie intermaxillaire fixatie kon worden vermeden.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje