× ABONNEREN

Conebeamcomputertomografie voor diagnostiek van verticale wortelfracturen

Door op 05-06-2015

Radiologie

Verticale wortelfracturen zijn breuken die alleen in de wortel zelf voorkomen en zich in de loop der tijd langs een verticale as verplaatsen. Meestal worden deze fracturen gezien bij endodontisch behandelde gebitselementen. In hoeverre de verzwakking van het gebitselement door de wortelkanaalbehandeling hierbij een rol speelt, is niet geheel duidelijk. Verticale wortelfracturen worden meestal pas na enige tijd gediagnosticeerd, wanneer duidelijke klinische symptomen aanwezig zijn. Het nut van röntgen­opnamen om de fracturen zelf in beeld te kunnen brengen is discutabel. Wel is vaak een soort ‘halo’ zichtbaar rond de plek van de fractuur. In dit onderzoek werd een meta-analyse uitgevoerd om sensitiviteit, specificiteit en accuraatheid te bepalen van het gebruik van conebeamcomputertomografie in behandelde en onbehandelde gebitselementen vergeleken met conventionele periapicale röntgenopnamen.

Gezocht werd naar data over vergelijkbare en niet-vergelijkbare onderzoeken naar diagnostiek van verticale wortelfracturen met behulp van conebeamcomputertomografie, conventionele röntgenologie of beide. De belangrijkste uitkomstvariabelen waren sensitiviteit, specificiteit en accuraatheid van de gebruikte technieken. De data werden in 4 groepen verdeeld: in vivo, ex vivo/onbehandeld, ex vivo/behandeld en ex vivo/met wortelstift. Uiteindelijk werden 12 artikelen geïncludeerd in de meta-analyse. De onderzoeken bleken moeilijk vergelijkbaar met een breed scala aan uitkomstvariabelen.

Geconcludeerd wordt dat geen toegevoegde waarde werd gevonden voor het gebruik van conebeamcomputertomo­grafie voor de detectie van verticale wortelfracturen vergeleken met het nemen van concentionele röntgen­opnamen. Een adequate keuze voor de voxelgrootte lijkt van belang om de fracturen te kunnen diagnosticeren.

Bron

Corbella S, Del Fabbro M, Tamse A, Rosen E, Tsesis I, Taschieri S. Cone beam computed tomography for the diagnosis of vertical root fractures; a systematic review of the literature and meta-analysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2014;118: 593-602.

Informatie

Auteur(s) J.H.G. Poorterman
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 juni 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 6 - juni 2015; 353

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje