× ABONNEREN

Conventionele versus biologische behandeling van melkelementen

Kindertandheelkunde

Door op 03-05-2019

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor een biologische benadering bij de behandeling van actieve cariës bij kinderen. Deze benadering bestaat uit minder invasief ingrijpen, waarbij actieve cariës geïsoleerd wordt van een cariogene biofilm en substraat.

Het doel van onderhavig onderzoek was na te gaan wat het verschil is tussen 2 behandelmethoden in relatie tot de effectiviteit, kosten en de acceptatie van behandeling. Een retrospectief/prospectief cohortonderzoek werd uitgevoerd. Bij 246 patiënten in de leeftijd van 4-9 jaar werden de kosten, effectiviteit en klinische data geanalyseerd. Er vulden 110 patiënten van 4-9 jaar en hun verzorger een vragenlijst in over de acceptatie van behandeling.

Van 836 melkelementen werd 75,5% conventioneel behandeld en gerestaureerd, waarbij al het carieuze weefsel werd verwijderd, bij 24,3% van de melkelementen werd een pulpotomie gedaan. Bij de biologische benadering werd 95% van de gebitselementen voorzien van een roestvrijstalen kroontje (Hall-techniek) en werd bij 5% een restauratie geplaatst na enkel selectieve verwijdering van carieus dentine (een schone glazuur-dentinegrens met achterlating van dentine dat met de handexcavator stevig aanvoelt). Na 77 maanden was 95,3% van de melkelementen na conventionele behandeling symptoomvrij, met de biologische benadering was dat 95,8%. Een significant verschil werd gevonden tussen de gemiddelde kosten van de 2 benaderingen met een gemiddeld verschil van 45,20 Pond Sterling (p <0,001), ten gunste van de biologische benadering. De kosten van een conventionele behandeling waren bijna tweemaal zo hoog als die van een biologische behandeling. De meeste kinderen en hun verzorgers waren tevreden met zowel de conventionele als de biologische benadering bij de behandeling van actieve cariës.

Conclusie. Hoewel de conventionele als de biologische benadering vergelijkbare succesvolle resultaten lieten zien, toonde de biologische benadering die voornamelijk bestond uit het plaatsen van roestvrijstalen kroontjes significant lagere behandelkosten. Over zowel de biologische als conventionele behandeling waren ouders en kinderen positief.

Bron

BaniHani A, Deery C, Toumba J, Duggal M. Effectiveness, costs and patient acceptance of a conventional and a biological treatment approach for carious primary teeth in Children. Caries Res 2019; 53: 65–75.

 

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 3 mei 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 05 - mei 2019; 266-267

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje