× ABONNEREN

Corrosiegevoeligheid van CoCr-frames

Prothetische tandheelkunde

Door op 04-11-2016

Legeringen van chroom-kobalt (CoCr) worden veel gebruikt voor het vervaardigen van uitneembare partiële gebitsprothesen en vaste prothesen. Ze zijn goedkoper dan de edele metaallegeringen en hebben in verhouding met andere onedele metaallegeringen goede mechanische en elektrochemische eigenschappen. De laatste jaren werd het conventioneel gieten ter vervaardiging van tandheelkundige frames in CoCr vervangen door CAD/CAM frezen en ‘selective laser sintering’ (SLS). Ondanks het feit dat allergische reacties op CoCr-legeringen in de mond weinig voorkomen, blijft de vraag of deze verschillende methoden ter vervaardiging van tandheelkundige gebitsprothesen geen biocompatibiliteitsproblemen geven op korte of lange termijn.

Doel van dit in vitro-onderzoek was het evalueren van de corrosieweerstand van specimens vervaardigd in 8 verschillende commerciëel beschikbare CoCr-legeringen, verwerkt door 3 verschillende technieken: het conventionele gieten, het CAD/CAM freezen en SLS. Er werden 32 specimens vervaardigd: 4 specimens voor elk van de 8 commerciëel bestaande CoCr-legeringen. De specimens werden ondergedompeld in kunstspeeksel. De weerstand op corrosie werd gemeten met potentiodynamische tests en de afgifte van metaalionen werd gemeten met spectrometrie. Tevens werd van elke legering voor en na de potentiodynamische testen de oppervlakte van 1 specimen met scanningelektronenmicroscopie onderzocht.

Er was een significant verschil in corrosieweerstand tussen de specimens vervaardigd met CAD/CAM en SLS en tussen de gegoten specimens. Ook binnen dezelfde verwerkingstechnieken waren onderlinge verschillen tussen de specimens. De opnamen met de scanningelektronenmicroscoop toonden voor conventioneel gegoten specimens een grotere aantasting van het oppervlakte door etsen en elektrochemische corrosie vergeleken met de specimens vervaardigd met CAD/CAM frezen en SLS. Dat de CAD/CAM gefreesde specimens de grootste corrosieweerstand toonden en de laagste afgifte van metaalionen scoorden, is niet verwonderlijk. De structuren werden immers geslepen uit industriëel vervaardigde blokken die onder ideale omstandigheden zijn vervaardigd.

De onderzoekers concluderen dat de corrosieweerstand van de 8 commercieel beschikbare CoCr-legeringen bij vervaardiging door SLS of CAD/CAM frezen groter is dan bij vervaardiging via de conventionele giettechniek. Het significante verschil in corrosieweerstand en metaalionenafgifte tussen de specimens vervaardigd met dezelfde techniek kan worden verklaard door het verschil in samenstelling van deze legeringen.

Dit onderzoek toont aan dat niet alleen de legering maar tevens de vervaardigingstechniek een rol speelt in de uiteindelijke gedraging van een tandheelkundige restauratie in het mondmilieu.

Bron

  • Tuna SH, Özçiçek Pekmez N, Kükçüoglu I. Corrosion resistance assessment of Co-Cr alloy frameworks fabricated by CAD/CAM milling, laser sintering, and casting methods. J Prosthet Dent 2015; 114: 725-734.

Informatie

Auteur(s) L. Van Zeghbroeck
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 november 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 11 - november 2016; 563

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje