× ABONNEREN

Cosmetische behandeling van het gebit

Onderzocht werd het effect op geluksbeleving en levenskwaliteit van een cosmetische behandeling van frontelementen. Dit werd vergeleken met het effect op deze aspecten van een restauratieve, niet primair cosmetische, behandeling in de (pre)molaarstreek. De hypothese dat een cosmetische behandeling van het gebit een mens gelukkiger maakt dan wel zijn levenskwaliteit verbetert, werd door de uitkomsten van dit onderzoek niet ondersteund. De gebitsgerelateerde levenskwaliteit bleek na de behandeling zelfs te zijn afgenomen. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om vast te stellen of de resultaten kunnen worden gerepliceerd binnen een grotere steekproef en hoe de bevindingen kunnen worden verklaard.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje