× ABONNEREN

De 5- en 10-jaars overleving van lithiumdiscilicaatrestauraties

Door op 10-04-2015

Prothetische tandheelkunde

Keramische restauraties worden zowel in het front als in de zijdelingse delen veel gebruikt omdat ze lijken te kunnen voldoen aan de esthetische en functionele verwachtingen. De voorkeur gaat uit naar lithiumdiscilicaat en zirkoniumdioxide, waarbij lithiumdiscilicaat esthetisch fraaiere resultaten zou opleveren. Er is echter weinig bekend over de klinische overleving van dit restauratiemateriaal. In een onderzoek werden de 5- en 10-jaars overleving van lithiumdiscilicaatrestauraties geanalyseerd aan de hand van een systematisch literatuuronderzoek.

In Pubmed en Cochrane werd gezocht naar Engelstalige onderzoeksliteratuur, gepubliceerd tussen januari 1998 en juni 2013. Gebruikte zoektermen waren lithium disilicate, lithium silicate, IPS e max, IPS Empress, CAD/CAM, pressed ceramics, monolithic en bilayer. Met behulp van de in- en exclusiecriteria werden artikelen geselecteerd en geanalyseerd.

De zoekopdracht leverde 2.033 artikelen op, waarvan er 136 op basis van het abstract werden beschouwd. Uiteindelijk werden 38 artikelen geanalyseerd. Twaalf artikelen werden geselecteerd om te worden gebruikt voor dataextractie betreffende de klinische resultaten van tandgedragen lithiumdiscilicaatrestauraties. De selectie bestond uit 2 gerandomiseerde klinische onderzoeken, 5 prospectieve onderzoeken, 1 retrospectief onderzoek en 4 beschrijvende onderzoeken. De kortetermijnresultaten van enkelvoudige lithiumdiscilicaatrestauraties waren zeer goed met een overleving na 2 jaar van 100% en na 5 jaar van 98%. Gegevens over middellange termijn waren beperkt; slechts 1 onderzoek gaf een 10-jaars overleving (97%). De 2-jaars overleving van meervoudige restauraties bleek 83%, en de 5-jaars overleving 78%. Ook voor deze groep waren gegevens voor middellange termijn beperkt. Eén onderzoek vermeldde een 10-jaars overleving (71%). Van alle restauraties die faalden deed 38% dit in het eerste jaar na plaatsen.

De kortetermijnoverleving van enkelvoudige lithiumdiscilicaatrestauraties zijn dus uitstekend. Er is niet genoeg bewijs om uitspraken over langere perioden te doen. De resultaten voor meervoudige restauraties zijn minder veelbelovend (na 5 jaar 78%). Langeretermijnoverleving dient ook hier verder te worden onderzocht. De meeste falende restauraties werden gerapporteerd in de posterieure regio. Dit geldt voor zowel de enkelvoudige als voor de meervoudige restauraties.

Bron

Pieger S, Salman A, Bidra A.S. Clinical outcomes of lithium disilicate single crowns and partial fixed dental prostheses: a systematic review. J Prosthet Dent 2014; 112: 22-30.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje