× ABONNEREN

De gecombineerde orthodontisch restauratieve behandeling

Door op 06-11-2015
 • Inleiding
 • Casus 1
 • Casus 2
 • Casus 3
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

Bij patiënten met agenesie of met glazuurafwijkingen in het front is vaak een gecombineerde orthodontisch restauratieve behandeling nodig om tot een goed esthetisch resultaat te komen. Hoe beide het beste gerealiseerd kunnen worden, maar ook hoe het resultaat behouden kan blijven, vraagt om overleg tussen tandarts en orthodontist. Het orthodontisch behandeltraject dient al op jonge leeftijd in samenspraak met de tandarts die de restauratieve behandelingen uitvoert, te worden opgesteld. Omdat bij deze jonge patiënten de verdere gelaatsgroei en gebitsontwikkeling nog moeten worden afgewacht, dienen mogelijk toekomstige restauratieve en/of orthodontische behandelingen ook in de planning te worden meegenomen, evenals de wijze van orthodontische retentie. Bij patiënten met schisis is het daarnaast nog van belang om de wijze van retentie van de breedte van de boventandboog tijdig in de behandelingsplanning op te nemen omdat deze zeer gevoelig is voor recidief.

Auteursinformatie

 • M.A.R. Kuijpers (1), B.A.C. Loomans (2,3)
 • Uit de afdelingen (1) Orthodontie en Craniofaciale Biologie en (2) Preventieve en Curatieve Tandheelkunde van het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen en (3) Mondzorg Oost van het Medisch Centrum Nijmegen-Oost in Nijmegen
 • Datum van acceptatie: 20 augustus 2015
 • Adres: mw. M.A.R. Kuijpers, Radboudumc, postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
 • orthodontics@dent.umcn.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje