× ABONNEREN

De historie en wetenschappelijke ontwikkeling van de Atraumatic Restorative Treatment

De Atraumatic Restorative Treatment is een minimaal invasieve behandeling met als doel cariëslaesies te voorkomen en de progressie ervan te stoppen. De behandelmethode werd ontwikkeld om carieuze gebitselementen te kunnen behouden en was primair bedoeld voor bevolkingsgroepen die niet of nauwelijks beschikken over elektriciteit, leidingwater en mondzorgfaciliteiten en die een geringe financiële draagkracht hebben. In 1994 is de Atraumatic Restorative Treatment geaccepteerd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Door middel van diverse onderzoeken is aangetoond dat Atraumatic Restorative Treatment, waarbij wordt gebruikgemaakt van glasionomeercement met een hoge viscositeitsgraad, goede resultaten boekt wanneer het gaat om eenvlaksrestauraties in tijdelijke molaren en blijvende (pre)molaren. Zowel in ontwikkelde als in ontwikkelingslanden zijn met deze weinig belastende behandeling meer mogelijkheden ontstaan om de mondgezondheid te verbeteren van groepen die tot dusver van goede zorg verstoken bleven.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje