× ABONNEREN

De impact van vroegtijdig verlies van melkelementen

Kindertandheelkunde

Door op 03-05-2019

Melkelementen zijn van essentieel belang bij de esthetiek, occlusie, uitspraak en het welbevinden van kinderen en spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de kaken en het creëren van ruimte voor het blijvend gebit. Een gaaf melkgebit is evident. Het doel van het onderhavige onderzoek was na te gaan in welke mate vroegtijdig verlies van melkmolaren voorkomt en in hoeverre dit de kwaliteit van leven bij schoolkinderen beïnvloedt.

In totaal namen 667 kinderen in de leeftijd 8-9 jaar deel aan het onderzoek. De aanwezigheid van onbehandelde cariës en vroegtijdig verlies van melkmolaren werd gescoord. Om de impact van vroegtijdig verlies van melkmolaren te bepalen werd de Child Perceptions Questionnaire (CPQ8-10) gebruikt, waarbij gekeken werd naar pijnklachten, kauw- en/of slaapproblemen, verminderde eetlust, gewichtsverlies, gedragsveranderingen, regelmatige absentie op school en/of verminderde schoolprestaties. Om de relatie tussen vroegtijdig verlies van melkmolaren en de impact daarvan op de kwaliteit van leven te bepalen werd de Poisson regressie-analyse gebruikt (p < 0,05). Bij 65,4% van de kinderen werd vroegtijdig gebitsverlies gescoord (95% betrouwbaarheidsinterval 51,1-77,3%). Bovendien toonde dit onderzoek aan dat vroegtijdig verlies van de melkmolaren een negatieve invloed had op de kwaliteit van leven met betrekking tot de totale score op het gebied van orale symptomen, beperkt functioneren en emotioneel welbevinden. Kinderen met vroegtijdig verlies van melkmolaren hadden een significant hogere score (CPQ8-10), evenals meisjes en kinderen met cariës in andere gebitselementen.

Afb. 1. Onbehandelde cariës kan tot vroegtijdig verlies van melkmolaren leiden.

Conclusie. De prevalentie van vroegtijdig verlies van melkmolaren was hoog en had een impact op de kwaliteit van leven onafhankelijk van de aanwezige cariëslaesies bij kinderen van 8-9 jaar. Dit onderzoek benadrukt dat vroegtijdig verlies van melkmolaren in deze leeftijdsgroep moet worden voorkomen en benadrukt de noodzaak van preventie.

Bron

Monte-Santo AS, Viana SVC, Moreira KMS, Imparato JCP, Mendes FM, Boninin GAV. Prevalence of early loss of primary molar and its impact in schoolchildren’s quality of life. Int J of Pediatr Denti 2018; 28: 595-601.

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 3 mei 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 05 - mei 2019; 267

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje