× ABONNEREN

De inhoud van publicaties in het Nederland Tijdschrift voor Tandheelkunde. Een patroonanalyse over de tijd

 • Inleiding
 • Materiaal en methoden
 • Bevindingen van de analyses
 • Discussie
 • Literatuur
 • Dankwoord
 • Verantwoording

Samenvatting

In 2018 bestond het NTVT 125 jaar. Een aanleiding om eens systematisch in kaart te brengen welke onderwerpen het NTVT sinds het jaar 2000 onder de aandacht heeft gebracht. Deze onderwerpen werden vervolgens vergeleken met Nederlandse tandheelkundige publicaties in de internationale literatuur én met de belangrijkste mondzorgdeelgebieden. Hieruit bleek dat in het NTVT het aandeel van bepaalde deelgebieden zoals sociaaltandheelkundige onderwerpen in die 18 jaar was toegenomen en andere onderwerpen zoals fundamenteel wetenschappelijke onderwerpen, minder aandacht kregen. Onderzoek uit bepaalde deelgebieden liet in deze analyse een sterke internationale oriëntatie zien. Daarnaast bleek er een beperkte samenhang tussen deelgebieden waar de grootste zorgkosten mee gemoeid zijn (zoals cariologie en preventieve tandheelkunde) en de onderzoeksinspanning. Dit gold zowel voor internationale publicaties als publicaties in het NTVT.

Auteursinformatie

 • P. van der Wouden1, G.J.M.G. van der Heijden1 , H. Shemesh2, P.A.A. van den Besselaar3
 • Uit de afdelingen 1Sociale tandheelkunde en 2Endodontologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam en 3de vakgroep Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Datum van acceptatie: 18 december 2018
 • Adres: mw. P. van der Wouden, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
 • p.vd.wouden@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje