× ABONNEREN

De invloed van het gezin op de mondgezondheid van kinderen. Een kijkje achter de voordeur

Door op 07-04-2017
 • Inleiding
 • De beperkingen van traditionele voorlichting
 • De rol van het gezin
 • Psychologische eigenschappen van de ouder
 •  De opvoeding en de gezinssituatie
 • Aanknopingspunten voor cariëspreventie
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

De preventie van cariës lijkt redelijk eenvoudig. Met een goede zelfzorg, bestaande uit plaqueverwijdering met fluoridetandpasta en het beperken van zoetmomenten is de ziekte grotendeels te voorkomen. De meeste ouders beschikken over voldoende kennis en motivatie om deze preventie-adviezen voor hun kind op te volgen. Toch blijkt de praktijk weerbarstig, doordat ouders barrières ervaren die een goede zelfzorg in de weg staat. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste gezinsfactoren die van invloed zijn op de zelfzorg en cariës bij kinderen. Hieronder vallen opvattingen van de ouders, de manier waarop ouders met het kind omgaan en communiceren (het opvoedgedrag) en de manier waarop het reilen en het zeilen binnen het gezin is geregeld (het gezinsfunctioneren). Het is belangrijk om als mondzorgverlener in gesprek te gaan met ouders om te achterhalen waar de mogelijke barrières zitten. Hierdoor kan afgestemde voorlichting worden gegeven die ouders helpt de mondgezondheidsadviezen op te volgen.

Auteursinformatie

 • D. Duijster1, C. van Loveren2
 • Uit 1de sectie Sociale Tandheelkunde en 2de sectie Preventieve Tandheelkunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
 • Datum van acceptatie: 29 augustus 2016
 • Adres: mw. dr. D. Duijster, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
 • d.duijster@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje