× ABONNEREN

De invloed van kwetsbaarheid op mondzorggedrag en tandartsbezoek van ouderen

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Literatuur
 • Verantwoording

Samenvatting

Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop tandartsbezoek en mondverzorging wordt beïnvloed door de mate van kwetsbaarheid en verschillende kwetsbaarheidfactoren werden 51 kwetsbare ouderen geïnterviewd. Aanvullende informatie werd verzameld over leeftijd, geslacht, woonsituatie, aanwezigheid en gebruik van gebitsprothesen, zelfgerapporteerde mondgezondheid en gezondheid, chronische aandoeningen en zorgzwaarte. Uit de thematische kwalitatieve analyse van de verzamelde gegevens blijkt dat kwetsbare ouderen zolang mogelijk vasthouden aan vertrouwde mondverzorgingsroutines om een gevoel van eigenwaarde te ondersteunen. Bij ernstige gezondheidsklachten geven ze eerst het tandartsbezoek op en uiteindelijk ook de mondverzorgingsroutines. Daarbij spelen gebrek aan vertrouwen in het resultaat van het tandartsbezoek, het bagatelliseren van klachten en het devalueren van de mondgezondheid een rol. Ook ervaren kwetsbare ouderen psychische en sociale belemmeringen voor mondzorg en tandartsbezoek wanneer ze in verzorgingshuizen terechtkomen.

Auteursinformatie

 • D. Niesten, W.J.M van der Sanden, A.E. Gerritsen
 • Uit de vakgroep Orale Functieleer, afdeling Tandheelkunde, van het Radboudumc in Nijmegen
 • Datum van acceptatie: 13 januari 2015
 • Adres: mw. D. Niesten, Radboudumc, postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
 • dominique.niesten@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje