× ABONNEREN

De invloed van peri-implantaire chirurgie op implantaatoverleving

Implantologie

Door op 06-05-2021
  • Reacties (0)

Peri-implantitis vormt een wezenlijke bedreiging voor het behoud van implantaten. Niet-chirurgische behandelmethoden lijken onvoldoende effectief te zijn in de behandeling van peri-implantitis. In hoeverre een chirurgische benadering leidt tot behoud van implantaten is echter nog maar beperkt onderzocht. Dit onderzoek heeft daarom als doel de prevalentie van implantaatfalen te vergelijken bij patiënten bij wie peri-implantaire chirurgie werd verricht en onbehandelde at-risk patiënten. Het onderzoek was retrospectief en longitudinaal van aard.

De 2 groepen bestonden uit 207 met peri-implantaire chirurgie behandelde patiënten en 5.628 onbehandelde at-risk patiënten die tussen 1986 en 2009 een implantaat hadden gekregen en tussen 2003 en 2018 al dan niet behandeld werden met peri-implantaire chirurgie. De chirurgische behandeling bestond uit het toegankelijk maken van het implantaat door middel van een flap, reiniging van het implantaat, verwijdering van ontstoken zacht weefsel, reductie van de mucosale dikte van de flap en in sommige gevallen recontourering van het bot en botvermeerderingprocedures. Van beide groepen werden de cumulatieve overlevingskansen vergeleken. Daarnaast werden van de eerste groep de cumulatieve overlevingskansen voor en na chirurgie vergeleken.

Gemiddeld werd peri-implantaire chirurgie 10,6 ± 6,01 jaar na implantatie uitgevoerd en werden de resultaten hiervan 6,1 ± 4,12 jaar lang gevolgd. De at-risk patiënten werden gemiddeld 13,6 ± 6,98 jaar na implantatie gevolgd. De cumulatieve 15-jaars overlevingskansen waren 68,5% (95% CI: 62,1%-75,5%) voor de met peri-implantaire chirurgie behandelde patiënten en 91,2% (95% CI: 90,5%-91,9%) voor de onbehandelde at-risk patiënten (p < 0,05). De cumulatieve 10-jaars overlevingskansen waren 1 jaar na implantatie voor de eerstgenoemde groep 97,2% (95% CI: 95,2%-100%) vóór peri-implantaire chirurgie en 71,6% (95% CI: 63,1%-81,3%) na peri-implantaire chirurgie (p < 0,05). Voor de onbehandelde patiënten was dit 95,4% (95% CI: 94,8%-97,7%).

Conclusie. Indien peri-implantaire chirurgie geïndiceerd was en werd uitgevoerd, was en bleef de prognose van deze implantaten ernstig gecompromitteerd ten opzichte van patiënten bij wie geen peri-implantaire chirurgie nodig was.

Bron

Jemt T, Eriksson J. Implant failures before and after peri-implantitis surgery: A retrospective study on 207 consecutively treated patients. Clin Implant Dent Res 2020; 22: 567-573.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog