× ABONNEREN

De invloed van slechte mondgezondheid op fysieke kwetsbaarheid

Gerodontologie

Door op 05-10-2018

Kwetsbaarheid bij ouderen is een conditie van vatbaarheid voor slechte gezondheidsuitkomsten. Prospectief werd onderzocht welke subjectieve en objectieve aspecten van mondgezondheid zijn gerelateerd aan fysieke kwetsbaarheid.

In de periode 1978-1980 is bij een representatieve steekproef van 40- tot 59-jarige mannelijke inwoners van 24 steden verspreid over Groot-Brittannië de cardiovasculaire (on)gezondheid onderzocht. Van de oorspronkelijke 7.735 deelnemers werden in de periode 2010-2012 de overlevenden uitgenodigd voor een vervolgonderzoek van 3 jaar. Inmiddels waren zij 71 tot 92 jaar oud; 1.054 participeerden. Aan het begin van het vervolgonderzoek vond een lichamelijk onderzoek plaats en vulden de participanten een vragenlijst in over kwetsbaarheid en (medische) achtergrondgegevens. Eenzelfde vragenlijst vulden zij 3 jaar later nogmaals in. Aan de hand van al deze gegevens werd bepaald of de participanten vooraf, achteraf of op beide momenten voldeden aan de kwetsbaarheidscriteria volgens Fried. Tevens voerden tandartsen aan het begin van het vervolgonderzoek een mondonderzoek uit en vulde iedere participant een lijst in met vragen over een algemene beoordeling van zijn eigen mondgezondheid, xerostomie, eetproblemen en orale sensitiviteit voor warmte, koude en zoet. Het mondonderzoek bestond uit het tellen van de gebitselementen en het bij 6 indexgebitselementen meten van de diepte van parodontale pockets en van het verlies van parodontale aanhechting.

Vooraf werd bijna 19% van de participanten beoordeeld als kwetsbaar en achteraf bleek nog eens 10% kwetsbaar geworden. Kwetsbaarheid vooraf was, na correctie voor alle (medische) achtergrondgegevens, gerelateerd aan het hebben van een groter aantal mondgezondheidsproblemen. Kwetsbaarheid achteraf was gerelateerd aan tandeloosheid, kleiner aantal gebitselementen, slechte beoordeling eigen mondgezondheid, groter aantal symptomen van xerostomie en groter aantal mondgezondheidsproblemen vooraf. Bij deze laatste statistische analyse is gecorrigeerd voor leeftijd, roken, sociaaleconomische status, hyposialie-inducerende medicatie en voorgeschiedenis van cardiovasculaire ziekten en diabetes mellitus.

Conclusie. Mondgezondheidsproblemen bleken geassocieerd met een grotere kans om kwetsbaar te zijn of te worden.

Bron

Ramsay SE, Papachristou E, Watt RG, et al. Infl uence of poor oral health on physical frailty: A population-based cohort study of older British men. J Am Geriatr Soc 2018; 66: 473-479.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 oktober 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 10 - oktober 2018; 549-555

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje