× ABONNEREN

De invloed van vermoeiing op het bevestigingscement rondom glasvezel/koolstofvezel wortelkanaalstiften bij composietopbouwen

Door op 01-09-2006
Kronen met weinig ferrule en een opbouw met een korte wortelkanaalstift laten een hoog percentage mislukkingen zien. De invloed van vermoeiingskrachten op de cementlaag tussen korte, prefab glasvezel/koolstofvezel wortelkanaalstiften en worteldentine werd bestudeerd. Er werden 2 composietcementen, Panavia 21 en RelyX-ARC, en 1 kunststofgemodificeerd glasionomeercement, RelyX, gebruikt. De stiftopbouwen (lengte 6 mm) werden vervaardigd op eenwortelige bovenpremolaren waarvan de kroon was verwijderd ter hoogte van de approximale glazuur-cementgrens. Na het cementeren van de stift werd de opbouw vervaardigd met adhesief (Clearfil Photo Bond) en lichthardend composiet (Clearfil Photo Core). De helft van de opbouwen (n = 8) werd blootgesteld aan vermoeiingsbelastingen (106 cycli onder een hoek van 85° op de rand van de opbouw). Daarna werden de wortels met de 6 mm lange stiften in 3 dwarsdoorsnedensecties gezaagd. Met een ‘push-out test’ kon geen significant verschil worden aangetoond tussen de retentie van de vermoeide en de controlestiften. Zowel beoordelingen met de scanningelektronenmicroscoop als de push-out tests lieten een statistisch significante verbetering zien van RelyXnaar RelyX-ARC- naar Panavia 21-cement, en van apicaal naar coronaal.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje