× ABONNEREN

De kwaliteit van de zorgverlening voor edentaten

Door op 01-12-2011

De vervaardiging van volledige gebitsprothesen kan worden gezien als een complexe behandeling, waarvan de kwaliteit globaal wordt bepaald door 2 factoren: de technische aspecten en de wijze waarop de individuele patiënt de behandeling ervaart en beoordeelt. Zorgverleners die zich hiermee bezighouden, vallen waar het hun bekwaamheid betreft onder de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg. In geval van persisterende klachten of problemen worden edentaten vaak behandeld met een overkappingsprothese op orale implantaten. Daarmee is het aantal zorgverleners voor edentaten uitgebreid. Om enige orde te scheppen wordt een nieuw zorgtraject gepresenteerd waarin al deze zorgverleners zijn gepositioneerd. Verwacht wordt dat de groep edentaten kleiner wordt en dat de moeilijkheidsgraad van behandeling toeneemt. Om de doelmatigheid en een goede kwaliteit van deze zorgverlening te garanderen, zou een aantal regionaal verspreide landelijke expertisecentra moeten worden opgezet.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje