× ABONNEREN

De mondarts en de orthodontist

In het rapport van de Adviesgroep capaciteit mondzorg wordt aanbevolen de tandheelkundige zorg te verlenen binnen een tandheelkundig team door middel van taakdelegatie en differentiatie met een breed georiënteerde mondarts als regisseur. Voor de patiënt is het van belang dat de zorg efficiënt, effectief en van hoge kwaliteit is en dat de taakverdeling tussen de zorgverleners binnen en buiten zo’n team inzichtelijk is. Ook het vakgebied orthodontie is sterk veranderd: van een typische monodiscipline ontwikkelde het zich tot een veel meer interdisciplinair vakgebied, dat aan veel deelgebieden van de tandheelkunde raakt. In dit beeld past een gestructureerde samenwerking tussen het tandheelkundig team c.q. de mondarts en de orthodontist. De solowerkende orthodontist sterft uit. In de zorgverlening zal de orthodontische professie gebruik gaan maken van een kwaliteitssysteem (is reeds beschikbaar) waarvan certificering onderdeel is, en van managementinformatiesystemen, terwijl meer aandacht voor ‘evidence based’ orthodontie noodzakelijk is. Al deze ontwikkelingen zullen in Europees verband afgestemd moeten worden.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje