× ABONNEREN

De mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen die de huisarts bezoeken

Door op 08-10-2021
 • Inleiding
 • Materiaal en methoden
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Dankwoord
 • Verantwoording

Samenvatting

Het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen neemt toe en zij behouden vaker op hoge leeftijd hun eigen dentitie. Het is bekend dat met stijgende leeftijd het tandartsbezoek af-en het huisartsbezoek juist toeneemt. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de mondgezondheid en het tandartsbezoek van kwetsbare ouderen die patiënt zijn bij een huisartsenpraktijk. Het onderzoek bestond uit vragenlijsten en een mondonderzoek. De subjectieve en objectieve mondgezondheid werden vastgesteld door respectievelijk de Geriatric Oral Health Assessment Index-NL en de Oral Health Assessment Tool. Bijna de helft van de kwetsbare ouderen bleek al meer dan 2 jaar niet naar een tandarts te zijn geweest en bij een kwart werd een objectief mondgezondheidsprobleem gezien. Opleidingsniveau en gebitsstatus waren van invloed op het tandartsbezoek en de mondgezondheid. Bij ongeveer een derde werd een subjectief mondgezondheidsprobleem gezien waarbij de mate kwetsbaarheid van invloed was. Multidisciplinaire aanpak kan de mondgezondheid van kwetsbare ouderen verbeteren.

Auteursinformatie

 • L.A.J. Paping1, A.A. Schuller1,2
 • Uit 1het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen en 2TNO Child Health in Leiden.
 • Datum van accepatie: 26 augustus 2021
 • Adres: mw. L.A.J. Paping, Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde UMCG, Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen
 • tandarts.paping@hotmail.com

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje