× ABONNEREN

De mondzorg en het Zorginstituut

Door op 07-06-2019
  • Reacties (0)

Samenvatting

Wat voor boodschap hebben zorgverleners aan het Zorginstituut Nederland? Adviseur tandarts Jan den Dekker en beleidsadviseur Maayke de Saint Aulaire weten er alles van. Het zou mooi zijn, schrijven zij, als in de toekomst duidelijker wordt wat het Zorginstituut van een tandarts mag verwachten.

Zorginstituut Nederland is een zelfstandig bestuursorgaan van de rijksoverheid dat opereert op het snijvlak van zorg en geld. Wat voor boodschap hebben mondzorgverleners daaraan? Om dat te begrijpen is het goed om te weten dat de kerntaken van het Zorginstituut zijn:

  • Het adviseren van de minister over en het verduidelijken van de inhoud van het wettelijk verzekerde pakket.
  • Ervoor zorgen dat zorgaanbieders in samenspraak met patiënten en zorgverzekeraars goede zorg bieden.
  • Ervoor zorgdragen dat informatie in de zorg goed kan worden uitgewisseld.
  • Het beheren en verdelen van het premiegeld over de zorgverzekeraars en de zorgkantoren, zodat die hun verzekeringsplicht kunnen nakomen.

Meer concreet leidt dit tot 3 ambities:

  • Behouden van een betaalbaar zorgstelsel voor zowel de individuele burger als de rijksoverheid.
  • De cyclus van meten, weten, leren en implementeren in de zorg sneller laten werken zodat betere zorg sneller beschikbaar komt.
  • Patiënten kunnen, samen met hun zorgverlener, beter beslissingen ‘op maat’ nemen over hun eigen gezondheid, en beschikken over relevante informatie over de kwaliteit van zorg en de behandelmogelijkheden.

''Zorginistituut opereert op
het snijvlak van zorg en geld''


In de mondzorg omvat het wettelijk verzekerde pakket in hoofdlijn jeugdmondzorg, mka-chirurgische zorg, bijzondere tandheelkundige zorg en het maken van een volledige gebitsprothese. In het kader van de eerste ambitie is per 2017 het verzekerde pakket aangepast met betrekking tot implantaten en volledige gebitsprothesen. Hierdoor is de bereikbaarheid van inplantaatgedragen gebitsprothesen voor verzekerden vergroot. Hieraan is een zorgvuldige consultatie van alle betrokken partijen voorafgegaan, wat leidde tot een breed draagvlak voor deze maatregel. Op dit moment staat de toegankelijkheid van de mondzorg voor kwetsbare ouderen die geen aanspraak op mondzorg hebben krachtens de Wet langdurige zorg, op de agenda. Dit wordt door alle betrokkenen in het veld als een actueel probleem ervaren. En regelmatig wordt het Zorginstituut de vraag gesteld of iets nu wel of niet onder de zorgverzekering valt. Bijvoorbeeld: fluorideapplicatie van het melkgebit (antwoord: nee) of vervanging van een voor de achttiende verjaardag geavulseerd frontelement door een implantaatgedragen kroon, wanneer dat na terugplaatsing toch noodzakelijk blijkt vóór de drieëntwintigste verjaardag (antwoord: ja).

Maayke de Saint Aulaire (links) en Jan den Dekker

Vanwege de tweede ambitie heeft het Zorginstituut Nederland de afgelopen 30 jaar regelmatig onderzoek laten uitvoeren naar de mondgezondheid van jeugdigen en volwassenen. Hierover is gerapporteerd in de ‘Signalementen mondzorg’. Eind 2018 verscheen een signalement waarin een minder gunstige ontwikkeling van de mondgezondheid van sommige categorieën jeugdigen werd vastgesteld. Het Zorginstituut heeft daarop een gesprek georganiseerd met alle betrokkenen in de mondzorg zodat in kaart kan worden gebracht welke ideeën er in het veld leven om tot verbetering te komen. Ook hier faciliteert het Zorginstituut, en ondersteunt partijen zo veel mogelijk.

Gebleken is dat de sector mondzorg niet vooropliep in de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsinstrumenten die patiënten en zorgverleners informatie bieden over de aard van de geleverde zorg en de uitkomsten daarvan. Zorginstituut Nederland heeft daarop bevorderd dat er een Kennisinstituut Mondzorg (KiMo) kwam, met als taak aan de hand van een meerjarenagenda een aantal zorginhoudelijke richtlijnen en indicatoren op te stellen en deze te implementeren. Met de zorgbrede kennis van het Zorginstituut en een aanvangssubsidie van het ministerie van VWS heeft het KiMo een flinke wind in de zeilen gekregen om de komende jaren aanzienlijke vorderingen te maken. Na deze aanloopperiode moet de sector mondzorg in staat zijn om zelfstandig het beheer en de uitbouw van het kwaliteitssysteem ter hand te nemen. Het zou mooi zijn wanneer in de toekomst voor patiënten duidelijker wordt wat zij van een tandarts mogen verwachten op het terrein van de uitkomsten van zorg.

Maayke L. de Saint Aulaire (msc), dr. Jan den Dekker, adviseurs mondzorg Zorginstituut Nederland

Meer lezen? Log in of word abonnee

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog