× ABONNEREN

De MTI-scanner: een EPD-geïntegreerde kwaliteits- en veiligheidsmodule voor medisch tandheelkundige interacties

 • Inleiding
 • De MTI-scanner
 • Tot slot
 • Literatuur
 • Dankwoord
 • Verantwoording

Samenvatting

Door de vergrijzing zal de mondzorgverlener steeds vaker geconfronteerd worden met medisch gecompromitteerde patiënten. Zowel de lichamelijke aandoeningen als het medicijngebruik kunnen consequenties hebben voor de mondgezondheid of de tandheelkundige behandeling. In de praktijk is het vaak ondoenlijk om alle medisch tandheelkundige interacties paraat te hebben. Om de mondzorgverlener te ondersteunen bij het leveren van veilige zorg, is er een hulpmiddel ontwikkeld. De medisch tandheelkundige interacties-scanner ondersteunt zowel patiënt als mondzorgverlener bij het afnemen van de medische anamnese en koppelt de daarbij verkregen informatie aan beschikbare literatuur. Hierdoor wordt het mogelijk om de zorgverlener te voorzien van patiënt-specifieke aanbevelingen over potentiële medicatiebijwerkingen, intraorale manifestaties van lichamelijke aandoeningen en het voorkomen van acute situaties.

Auteursinformatie

 • W.M.H. Rademacher, Y. Aziz, D.E. van Diermen, F.R. Rozema
 • Uit de sectie Orale Geneeskunde van het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
 • Datum van acceptatie: 21 november 2018
 • Adres: W.M.H. Rademacher, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 Amsterdam
 • willem.rademacher@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje