× ABONNEREN

De multidisciplinaire opvang van traumapatiënten. De rol van de kaakchirurg

De behandeling van patiënten met multipele letsels is organisatorisch en medisch een complexe zaak. Veel disciplines participeren in de behandeling. In deze bijdrage wordt uiteengezet hoe de opvang en de begeleiding vóór en tijdens de ziekenhuisopname is georganiseerd en welke disciplines erbij zijn betrokken. Speciale aandacht wordt besteed aan patiënten met aangezichtsverwondingen en de rol die de kaakchirurg vervult bij de behandeling van patiënten met multipele letsels in het algemeen en bij kaakfracturen in het bijzonder.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje