× ABONNEREN

De nieuwe richtlijn ‘Antitrombotica in de mondzorg’ toepassen

E-learning ontwikkeld door NTVT

Door op 06-09-2022
  • Algemene inleiding
  • Werkwijze en taakverdeling in de keten
  • Afspraken in de ketenzorg
  • Taakverdeling en onderlinge afstemming
  • Informeren van de patiënt en postoperatieve instructies
  • De patiënt informeren
  • Postoperatieve instructies
  • Oefenen met casuïstiek

Samenvatting

De klinische richtlijn ‘Bloederige ingrepen in de mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken’ (KIMO, 2019) vervangt de ACTA-richtlijn ‘Antistolling in de mondzorg’ uit 2012 (Van Diermen, 2012). De aanleiding voor deze nieuwe richtlijn was dat de oude niet meer aansloot bij de huidige praktijk. Zo gebruiken patiënten tegenwoordig steeds vaker soorten antitrombotica die niet in de oude richtlijn waren opgenomen. Ook biedt de nieuwe richtlijn voor een aantal situaties meer houvast.

In deze e-learning leert u de nieuwe richtlijn op de juiste wijze toe te passen. U leert over de werkwijze, taakverdeling in de keten en uw verantwoordelijkheid als mondzorgverlener daarbij. Daarnaast leert u de patiënt op de juiste wijze te informeren, instrueren en betrekken bij de behandeling.

Deze e-learning is geschikt voor tandartsen en mondhygiënisten.

Informatie

Auteur(s) F.R. Rozema
Accreditatie 1,5 nascholingspunten
Publicatiedatum 6 september 2022

Leerdoelen

In deze e-learning staan de volgende leerdoelen centraal:

  1. Je weet de richtlijn ‘Antitrombotica in de mondzorgpraktijk’ op de juiste wijze toe te passen.
  2. Je weet de patiënt op de juiste wijze te informeren over het al dan niet gebruiken van antitrombotica (informed consent) en postoperatieve instructies.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje