× ABONNEREN

De ontwikkeling van het onderwijs in gerodontologie

Door op 05-02-2016

Gerodontologie

In diverse artikelen is aangetoond dat tandheelkunde- en mondzorgkundestudenten tijdens hun opleiding onvoldoende worden voorbereid op de zorgverlening aan ouderen. De doelstelling van een groep docenten in Australië was een literatuuronderzoek te verrichten naar het internationaal en in Australië gegeven onderwijs in gerodon­tologie.

De zoektocht naar relevante literatuur leidde langs 4 internationale elektronische literatuurbestanden. Bovendien werden op de websites van de 9 opleidingen tandheelkunde en de 11 opleidingen mondzorgkunde in Australië de curricula geraadpleegd.

Internationaal heeft het academisch onderwijs in gerodontologie zich sinds 1970 langzamerhand ontwikkeld, beginnend in de Verenigde Staten en Canada en later ook in Europa. Uit de gevonden literatuur bleken de curricula echter uitermate heterogeen naar inhoud en omvang en het reeds overvolle onderwijsprogramma werd veelal gezien als een belemmerende factor. Diagnostiek en behandeling van systemische ouderdomsziekten en hun orale manifestaties was vrij algemeen vast onderdeel van de curricula. Daarnaast waren de psychosociale problemen van ouderen en de hinderpalen voor adequate mondzorg vaak aandachtsgebieden. Slechts in enkele curricula was tijd ingeruimd voor geriatrie, communicatie met ouderen en preventie en behandeling van orale ziekten bij ouderen. Hoewel in de loop der jaren vooruitgang is geboekt, bleek het tegenwoordige onderwijs toch minimaal, vaak verklaard door een gebrek aan gekwalificeerde docenten. Verder kon worden geconstateerd dat in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk erkende specialisten in de gerodontologie bestaan en dat internationaal het aantal bij- en scholingscursussen voor tandartsen-algemeen practici groeiende is.

In Australië hadden slecht 2 opleidingen tandheelkunde gerodontologie als zelfstandig onderdeel in het onderwijspakket. Aanvullende gesprekken met vertegenwoordigers van de opleidingen brachten aan het licht dat gerodontologie wel vaak secundair aanwezig is in andere deelonderwerpen, zoals bijzondere zorggroepen en orale geneeskunde.

Gerodontologie is in Australië meestal geen zelfstandig onderdeel van de curricula. Om dit van de grond te krijgen, moeten meer docenten worden aangesteld die bereid zijn onderwijsprogramma’s te ontwikkelen en onderzoek te doen naar onder andere de relaties tussen mondgezondheid, algemene gezondheid en levenskwaliteit.

Bron

Slack-Smith LM, Hearn L, Wilson DF, Wright FAC. Geriatric dentistry, teaching and future directions. Aust Dent J 2015; 60 (Suppl. 1): 125-130.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 februari 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 2 - februari 2016; 109

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje