× ABONNEREN

De overdracht van Streptococcus mutans van moeder op kind

Kindertandheelkunde

Door op 03-11-2017

Cariës is geassocieerd met bepaalde cariësvormende bacteriën, waarbij de aanwezigheid van Streptococcus mutans een risicofactor vormt. Het doel van dit onderzoek was de overdracht van de Streptococcus mutans van moeder op kind via genetische analyse te evalueren.

Voor het onderzoek werden 30 moeders en hun baby’s verdeeld in 3 leeftijdsgroepen: I. baby’s van 0 tot en met 6 maanden zonder tanden, II. baby’s van 7 tot en met 18 maanden met 1-5 tanden en III. baby’s van 19 tot en met 30 maanden met 6-8 melktanden. Er werd navraag gedaan naar het schoonhouden van de gingiva bij de kinderen. Bij moeder en kind werden speekselmonsters afgenomen, waarna Streptococcus mutans werden geïsoleerd. Na enting en incubatie werden door middel van genetische analyse de verschillende genotypen van Streptococcus mutans bepaald.

Met de toename van de kinderleeftijd nam het aantal Streptococcus mutans significant toe. In groep I werd bij 30% van de kinderen Streptococcus mutans aangetoond. In groep III was dat 100%. Een significante relatie werd gevonden tussen het aantal tanden en het aantal bacteriën bij peuters (ρ = 0,755; p < 0,001). Kinderen bij wie de gingiva werd schoongeveegd met een gaasje hadden significant minder bacteriën. Kinderen die borstvoeding hadden gekregen, hadden minder bacteriën dan die flesvoeding hadden gekregen (p < 0,001). Een significant groter aantal Streptococcus mutans werd aangetroffen wanneer moeder en kind een lepel of eten met het kind deelden. Kussen op de mond was niet significant. Uit de genetische analyse bleek dat 17 Streptococcus mutans-groepen sterk verwant of identiek waren en bacteriën met een grote mate van overeenkomst (77,27%) vertoonden.

De conclusie is dat de aanwezigheid van Streptococcus mutans met hetzelfde genotype bij moeder en kind mogelijks is door een verticale overdacht. Voedingsgewoonte, het schoonhouden van de gingiva en het aantal doorgebroken tanden kan van invloed zijn op het aantal Streptococcus mutans. De overdracht en het verminderen van kolonisatie van bacteriën in de kindermond zou daarom aandacht moeten krijgen.

Bron

Damle SG, Yadav R, Garg S, et al. Transmission of mutans streptococci in mother-child pairs. Indian J Med Res 2016; 144: 264-270.

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 3 november 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 11 - november 2017; 597

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje