× ABONNEREN

De pararadiculaire radiolucentie bij een vitaal gebitselement: een cementtraan

Gebitspathologie

Door op 05-06-2020
  • Reacties (1)

Cementtranen ontstaan als de cementlaag onder druk wordt gesepareerd van het onderliggende tandbeen door excessieve occlusale krachten of door trauma op de kaken. Het afgeschoven cementfragment blijft achter in het parodontale ligament (PDL) waar het maanden of jaren blijft zitten en gedraagt zich als een constant in beweging zijnde irritatiefactor. Dit kan leiden tot een pijnloze of licht pijnlijke ontsteking van het PDL en het omgevende bot. Kenmerkend is een D- of J-vormige verticale radiolucentie met een verdwenen lamina dura, naast het laterale worteloppervlak van een vitaal gebitselement. Hoewel het een niet veelvoorkomende afwijking is, hebben de auteurs in de afgelopen 8 jaar 21 goed gedocumenteerde casus beschreven. In alle gevallen waren de cementtranen gelokaliseerd op de glazuur-cementgrens. In dit onderzoek werden de kenmerken van deze laesies verder uitgediept en werden meer gedetailleerde clinicopathologische karakteristieken beschreven.

In deze retrospectieve review werden 21 casus van de afgelopen 8 jaar uitgebreid bestudeerd. In de meeste gevallen betrof het incisieven in de bovenkaak (47,6%). Alle laesies werden door de betreffende patiënten als pijnlijk omschreven. Radiolucenties waren aanwezig langs de wortels van een vitaal of endodontisch behandeld gebitselement. Hiervan was 38,1% D-vormig, 23,8% met een dunne verticale lijn, 14,3% met een dikke verticale lijn, 19,0% J-vormig en 4,8% periapicaal. Bij alle laesies was de lamina dura ter plaatse afwezig. Histopathologisch werden bindweefsellittekens en chronische fibroserende osteomyelitis gezien, in alle gevallen waren deze geassocieerd met ingebedde cementfragmenten. Voorts werden 5 naastgelegen gebitselementen onderzocht en bij alle 5 werden cementtranen aangetroffen. In 4 gevallen werd door middel van curettage het gebitselement succesvol behandeld. In 8 gevallen werd, waarschijnlijk onterecht, een endodontische behandeling gedaan.

Conclusie. Cementtranen veroorzaken een symptomatische, gelokaliseerde chronische ontsteking, meestal gekarakteriseerd als een verticale radiolucentie naast de wortel. Deze laesies komen waarschijnlijk vaker voor dan gedacht.

Bron

Qari H, Dorn SO, Blum GN, Bouquot JE. The pararadicular radiolucency with vital pulp: Clinicopathologic features of 21 cemental tears. Oral surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2019; 128: 680-689. HypothalamusHypofyse

Lees verder

Meer lezen? Log in of word abonnee

Download bij dit artikel