× ABONNEREN

De populariteit van esthetische behandelingen

Er lijkt sprake te zijn van een toenemende belangstelling voor tandheelkundige behandelingen met een puur esthetisch doel. In een onderzoek onder 907 Nederlanders werd gezocht naar een cijfermatige onderbouwing van deze mogelijke trend. Uit de resultaten komt naar voren dat van de ondervraagden 25% ooit een esthetische behandeling heeft laten uitvoeren, terwijl ongeveer 8% van plan zegt te zijn op korte termijn een dergelijke behandeling te ondergaan. Het bleken van gebitselementen is in dit opzicht het meest populair. De resultaten suggereren dat er een positieve attitude bestaat ten aanzien van dit deelgebied van de tandheelkunde en dat de belangstelling voor deze behandelingen onder vrouwen groter is dan onder mannen. Onduidelijk is echter of deze interesse ook zal leiden tot een groter aantal daadwerkelijke behandelingen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje