× ABONNEREN

De relatie mondgezondheid en algemene gezondheid bij ouderen

Door op 06-12-2019
 • Inleiding
 • Relatie mondgezondheid en pneumonie
 • Mondgezondheid en cardiovascualaire aandoeningen
 • Relatie mondgezondheid en diabetes mellitus
 • Relatie mondgezondheid en andere aandoeningen
 • Relatie mondgezondheid en dementie
 • Relatie mondgezondheid en algemeen welbevinden
 • Slotbeschouwing
 • Literatuur
 • Dankwoord
 • Reacties (2)

Samenvatting

De wetenschappelijke literatuur toont aan dat er op een aantal gebieden relaties bestaan tussen de mondgezondheid en de algemene gezondheid. Een gezonde mond draagt bij aan een algemeen welbevinden, maar een slechte mondgezondheid kan het risico op lichamelijke aandoeningen, zoals aspiratiepneumonie, cardiovasculaire aandoeningen, diabetes mellitus, en andere aandoeningen verhogen. Gezien de risico’s van deze systemische ziekten voor kwetsbare ouderen is voor deze patiëntengroep voldoende en kwalitatief goede mondzorg van groot belang.

Meer lezen? Log in of wordt abonnee

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Auteursinformatie

 • G.J. van der Putten
 • Uit de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen en zorgorganisatie Dagelijks Leven in Apeldoorn
 • Datum van acceptatie: 27 september 2019
 • Adres: dr. G. J. van der Putten, Kanaal Zuid 145, 7327 AA Apeldoorn
 • gert-jan.vanderputten@radboudumc.nl

Reacties

Tuesday 11th February 2020 — NTVT Redactie (namens de auteurs ingevoerd)
Onderstaande vraag hebben wij voorgelegd aan de auteur. Prof. dr. G.J. van der Putten antwoordde: "Het klopt inderdaad dat u toestemming aan de client moet vragen om contact op te nemen met de huisarts voor meer informatie. Niet alleen de AVG maar ook conform de WGBO moet dat. Er gelden andere regels voor artsen dan voor tandartsen Zo mag ik als specialist ouderengeneeskunde een medisch specialist consulteren zonder dat vooraf aan de patiënt te vragen. Toestemming wordt namelijk verondersteld. Overigens vind ik het wel netjes als ik (en ook andere artsen) de patiënt het vraag of informeer dat ik contact opneem met een medisch specialist. Voor tandartsen geldt niet dat toestemming wordt verondersteld. Die moeten echt expliciet toestemming aan de patiënt (of diens wettelijke vertegenwoordiger) vragen. Een patiënt zal hier meestal mee akkoord gaan. Immers, het is in het belang van hem of haar. U heeft de diagnoses nodig om een goed behandelplan te maken. Wanneer de patiënt weigert dat u contact opneemt met de huisarts, kunt u naar mijn gevoel uw patiënt niet goed behandelen. Ik hoop dat ik u voldoende antwoord heb gegeven op uw vraag. Vriendelijke groet, Gert-Jan van der Putten"
Sunday 12th January 2020 — A.M. Ouboter
In dit artikel wordt gesproken over intercollegiaal overleg tussen mondzorgverlener en huisarts oa indien mondzorgverlener zich zorgen maakt. Er wordt aangegeven dat de huisarts dan op huisbezoek kan gaan bij de patiënt voor verdere diagnostiek. Ik heb een patiënt in de praktijk waarbij ik het vermoeden van beginnende dementie heb, ik maak mij zorgen temeer omdat mevrouw alleen woont. Ik zou graag intercollegiaal overleg hebben met de huisarts van mevrouw maar begreep van oa de knmt dat wij zonder toestemming vd patiënt geen contact met de huisarts mogen opnemen ivm de AVG wet. Hier wordt in jullie artikel niet over gesproken, hoe zit dit nu?