× ABONNEREN

De relatie tussen communicatiestijl van tandartsen en tevredenheid van hun patiënten

Door op 01-10-2003
Tevredenheid met de tandheelkundige zorgverlening is een complexe zaak. Met de inwerkingtreding van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is een zwaar accent gelegd op de informatievoorziening door tandheelkundige zorgverleners. Dit artikel beschrijft de resultaten van een pilotonderzoek naar de invloed van de communicatiestijl van tandartsen op de patiënttevredenheid. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen een affectieve en een dominante communicatiestijl. Het onderzoek is uitgevoerd onder 11 tandartsen bij 22 patiënten. Uit dit pilotonderzoek zijn aanwijzingen verkregen dat de communicatiestijl van tandartsen van invloed is op de patiënttevredenheid. Dit zou betekenen dat het niet alleen belangrijk is voor tandartsen aandacht te besteden aan de informatievoorziening, maar ook aan de manier waarop zij communiceren.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje