× ABONNEREN

De relatie tussen loopsnelheid en mortaliteit

Door op 04-12-2015

Gerodontologie

Loopsnelheid wordt steeds meer gewaardeerd als betrouwbaar meetinstrument voor de conditie van ouderen. Het onderhavige onderzoek had als doelstelling een mogelijke relatie tussen subjectieve loopsnelheid en mortaliteit van jongere ouderen in Japan te onderzoeken en na te gaan welke invloed dagelijkse loopactiviteit op deze mogelijke relatie heeft.

Aan 2.015 mensen die in de periode 1996-2005 deelnamen aan een groot ouderenonderzoek, 990 mannen en 1.025 vrouwen, werden vragenlijsten voorgelegd over demografische en medische gegevens, werkzaamheden, opleiding, leefgewoonten, loopsnelheid en loopactiviteit. Ze woonden zelfstandig, naderden de leeftijd van 65 jaar en waren vrij van kanker en van cardio- en cerebrovasculaire ziekten. De vragen over loopsnelheid en loopactiviteit luidden “hoe was uw loopsnelheid in het afgelopen jaar?” en “hoeveel tijd per dag loopt u?”. Antwoordmogelijkheden waren respectievelijk langzaam, normaal, snel en minder dan 30 minuten, 30 minuten tot 1 uur, 1 tot 2 uur, meer dan 2 uur. Bij de tweede vraag ging het om zowel bewuste wandelingen voor de lichaamsbeweging als lopen in het kader van de dagelijkse activiteiten. De deelnemers werden gevolgd tot ze overleden of van woonplaats veranderden of tot en met het jaar van hun 75ste verjaardag. Om de kans op mortaliteit te beoordelen, werden statistische multipele regressieanalysen uitgevoerd. Mogelijke confounders waren: jaar van aanmelding voor het onderzoek, huwelijkse staat, arbeid, opleiding, roken, alcoholconsumptie, ‘body mass index’ en medische historie.

Tijdens het vervolg overleden 140 mannen en 48 vrouwen. Na correctie voor de mogelijke confounders bleek onder mannen langzame loopsnelheid statistisch significant gerelateerd aan mortaliteit. Deze relatie was niet aantoonbaar als deze mannen een loopactiviteit hadden van meer dan 1 uur per dag. Vrouwen met loopactiviteit van meer dan 1 uur per dag en langzame loopsnelheid hadden een risico op mortaliteit dat 3 keer groter was dan dat van vrouwen met normale of snelle loopsnelheid.

Subjectieve langzame loopsnelheid bleek gerelateerd aan een groter risico op mortaliteit, maar onder mannen met voldoende dagelijkse loopactiviteit was deze relatie afwezig.

Bron

Zhao W, Ukawa S, Tsushita K, et al. Association of gait speed with mortality among the Japanese elderly in the New Integrated Suburban Seniority Investigation Project: a prospective cohort study. Age Ageing 2015; 44: 153-157.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 december 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 12 - december 2015; 696

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje