× ABONNEREN

De relatie tussen mondgezondheid en voedselinname bij 80-jarigen

Door op 03-07-2015

Gerodontologie

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een goede mondgezondheid belangrijk is voor de inname van voedingsmiddelen en nutriënten. Bij deze onderzoeken waren echter nog nooit Aziatische proefpersonen betrokken. De onderzoeksdoelstelling was bij 80-jarige Japanners een mogelijke relatie aan te tonen tussen enerzijds aantal paren occluderende (pre)molaren en subjectieve pasvorm van volledige gebitsprothesen en anderzijds de inname van voedingsmiddelen en nutriënten.

Van 353 80-jarigen werden met een vragenlijst de voedingsgewoonten van de afgelopen maand verzameld. Met behulp van deze gegevens kon een schatting worden gemaakt van de dagelijkse inname van energie, van 7 groepen voedingsmiddelen en van 13 nutriënten. Eventuele suppleties buiten de gewone voeding werden niet geregis­treerd. Verder werd een mondonderzoek uitgevoerd om het aantal paren occluderende (pre)molaren vast te stellen. Daarbij telden vaste prothetische constructies ook mee, maar prothese-elementen en derde (pre)molaren niet. De maximale score was dus 8. Geen van de ouderen had een oraal implantaat. Ouderen die een volledige of partiëlegebitsprothese hadden, kregen een extra vragenlijst voorgeschoteld over de kwalitatieve aspecten van hun gebits­prothese(n). Met deze variabelen werden de ouderen ingedeeld in 4 groepen:

  • groep I: 8 paren occluderende (pre)-molaren;
  • groep II: minder dan 8 paren occluderende (pre)-molaren en 1 of 2 gebitsprothesen met subjectief een goede pasvorm;
  • groep III: minder dan 8 paren occluderende (pre)-molaren en 1 of 2 gebitsprothesen met subjectief een slechte pasvorm;
  • en groep IV: minder dan 8 paren occluderende (pre)-molaren en geen gebitsprothese(n).

De 4 groepen verschilden gemiddeld niet statistisch significant naar demografische, sociaaleconomische, gezondheids- en gewoontekenmerken.

In groep III was de inname van 8 nutriënten statistisch significant lager dan in groep I. In de groepen III en IV was de inname van groenten, vis en schaal- en schelpdieren statistisch significant lager dan in groep I.

De inname van voedingsmiddelen en nutriënten bleek in deze populatie Japanners minder als het aantal paren occluderende (pre)molaren kleiner was. Dit gold tevens als ouderen minder dan 8 paren occluderende (pre)molaren en 1 of 2 gebitsprothesen met subjectief een slechte pasvorm of geen gebitsprothese hadden.

Bron

Iwasaki M, Taylor GW, Manz MC, et al. Oral health status: relationship to nutrient and food intake among 80-year-old Japanese adults. Community Dent Oral Epidemiol 2014; 42: 441-450.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje