× ABONNEREN

De relatie tussen mondmicrobiota en smaak

Door op 07-03-2023
 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Eigenschappen van de geïncludeerde onderzoeken
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

Verstoring van de smaakwaarneming kan grote gevolgen hebben voor de algemene gezondheid. Hoewel mondmicrobiota mogelijk een rol spelen bij smaakwaarneming, is er weinig bekend over deze eventuele invloed. In deze scoping review werd de invloed van mondmicrobiota op smaakperceptie onderzocht. De huidige literatuur is heterogeen qua onderzoeksmethode en onderzoekspopulatie, waardoor onderlinge onderzoeksresultaten beperkt vergelijkbaar zijn. Hoewel de bevindingen van dit literatuuronderzoek onvoldoende bewijs leveren om de invloed van mondmicrobiota op smaakperceptie te bevestigen, wijzen enkele resultaten op een relatie tussen smaakperceptie en specifieke micro-organismen. In de smaakperceptie spelen verschillende factoren een rol, waaronder tongcoating, medicatiegebruik, hoge leeftijd en verminderde speekselsecretie, en bij aanwezigheid van deze factoren is alertheid op eventuele smaakverandering van belang. Om de invloed van mondmicrobiota op smaakperceptie te verduidelijken is grootschalig onderzoek nodig, waarin de multifactoriële etiologie van smaakperceptie wordt onderzocht.

Auteursinformatie

 • A.M. Kaan, T.C. Chin, D. Tholen, E. Zaura
 • Uit de afdeling Preventieve Tandheelkunde van het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) in Amsterdam
 • Datum van acceptatie: 18 januari 2023
 • Adres: mw. A.M. Kaan, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam.
 • m.kaan@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje