× ABONNEREN

De restauratieve verzorgingsgraad bij de jeugd 1

In 2007 vond een onderzoek plaats naar de restauratieve verzorgingsgraad van het gebit van jeugdigen tot 18 jaar. Doel van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in de factoren die geassocieerd zijn met de restauratieve verzorgingsgraad bij jeugdigen. In het onderhavige artikel worden de zogenaamde kindfactoren beschreven. Deze factoren waren (na)poetsfrequentie, frequentie van gebitscontrole, snoepfrequentie, sociaaleconomische status en het al dan niet behandeld zijn door een huistandarts of een tandarts die in een instelling voor jeugdtandverzorging werkt. Voor de gegevens werd gebruikgemaakt van eerder uitgevoerd onderzoek onder jeugdige ex-ziekenfondsverzekerden, een onderzoek onder basisschoolleerlingen in de gemeente Den Haag en een onderzoek bij instellingen voor jeugdtandverzorging. De sociaaleconomische status en de mate van mondverzorging waren gerelateerd aan het al dan niet gaaf zijn van het gebit. De ‘soort tandarts’ (huistandarts of tandarts die werkzaam is bij een instelling voor jeugdtandverzorging) was van invloed op de kans om al dan niet curatief te worden behandeld.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje