× ABONNEREN

De ‘Richtlijn OSAS bij kinderen’

Door op 03-10-2014

Het obstructief slaapapneusyndroom is een slaapstoornis die wordt gekarakteriseerd door veelvuldig optredende luchtweg obstructies tijdens de slaap. Bij kinderen gaat de slaapstoornis gepaard met medische en ontwikkelingsgerelateerde aandoeningen en afwijkingen, zoals groeistoornissen, cardiovasculaire complicaties en neurocognitieve problemen. Onlangs is de landelijke multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van het obstructief slaapapneusyndroom bij kinderen opgesteld. In deze richtlijn wordt adenotonsillectomie als de behandeling van eerste keus beschouwd. Bij kinderen met ernstige obstructieve slaapapneu als gevolg van middengezichtshypoplasie of mandibulaire hypoplasie kan distractie worden overwogen. De richtlijn vermeldt een bescheiden rol voor orthodontische behandeling van de dysgnathie. Met een mandibulair repositieapparaat en snelle sutuurexpansie kan het volume van de bovenste luchtweg worden vergroot. Volgens de nieuwe richtlijn kan orthodontische behandeling als secundaire optie bij de behandeling van het obstructief slaapapneusyndroom bij kinderen met bepaalde afwijkende kaakrelaties worden overwogen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje