× ABONNEREN

De rol van de mondzorgverlener bij het signaleren van kindermishandeling

Door op 07-04-2017
 • Inleiding
 • Het 5-stappenplan
 • Betrokkenheid zorgverleners
 • Verwaarlozing van mondverzorging
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Dankwoord
 • Verantwoording

Samenvatting

De aandacht voor kindermishandeling is de laatste jaren toegenomen. In 2015 heeft de KNMT de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld herzien. De kern van de meldcode wordt gevormd door het verplicht volgen van een 5-stappenplan bij signalering van (een vermoeden van) onder andere kindermishandeling. Professioneel handelen bij kindermishandeling stelt hoge eisen aan de kennis en de communicatieve vaardigheden van de zorgverlener. Als daaraan wordt voldaan, is de zorgverlener door de wet voldoende beschermd tegen klachten van betrokkenen. Veel zorgverleners staan nog onwennig tegenover het toepassen van de Meldcode. Het aantal contacten met Veilig Thuis voor adviezen en meldingen bedraagt in de mondzorg hooguit enkele promille van het totale aantal contacten. Bij verwaarlozing van mondverzorging, de meest voorkomende vorm van kindermishandeling op het terrein van de mondzorg, blijft het professioneel handelen meestal nog beperkt tot symptoombestrijding. Georganiseerde zorg via ketenvorming biedt mogelijkheden tot coördinatie van doelgerichte actie bij kindermishandeling.

Auteursinformatie

 • R.J.M. Gruythuysen1, J.M. Wiggelendam2
 • Uit 1Tandzorg.nl in Rotterdam en 2Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland
 • Datum van acceptatie: 16 februari 2017
 • Adres: dr. R.J.M. Gruythuysen,Cees Laseurlaan 187, 2597GD Den Haag
 • r.gruyt@planet.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje