× ABONNEREN

De rol van richtlijnen en systematische literatuuroverzichten in de tandheelkundige zorgverlening

Klinische praktijkrichtlijnen zijn een bij uitstek geschikt middel voor het op een effectieve en efficiënte manier op peil houden van de kennis over een specifiek klinisch onderwerp. Zij zijn opgebouwd uit de klinische expertise van de dagelijkse praktijk, het wetenschappelijke bewijs uit publicaties en de mening van patiënten. Samen vormen zij de kern van het gedachtegoed van de ‘evidence-based’ tandheelkunde. De ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen dient te geschieden volgens een vast protocol. Hierbij wordt gebruikgemaakt van systematische literatuuroverzichten. De Cochrane Collaboration is een organisatie die dergelijke literatuuroverzichten ontwikkelt. Klinische praktijkrichtijnen zijn een cruciaal onderdeel van evidence-based tandheelkunde. Evidence-based tandheelkunde dient geïntegreerd te worden in de opleiding en de dagelijkse praktijk van de tandheelkunde. De oprichting van een landelijk centrum voor de evidence-based ontwikkeling én implementatie van klinische praktijkrichtlijnen, in samenwerking met andere zorgdisciplines, zou hoogste prioriteit moeten krijgen om kwaliteitszorg en waarborging van het tandheelkundig handelen in eigen hand te houden.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje