× ABONNEREN

De samenwerking tussen tandartsen en mondhygiënisten: van paradox naar oplossing

Door op 01-06-2012

Het beroep van mondhygiënist is veranderd sinds de introductie van verticale taakherschikking. Deze verandering heeft echter nog niet geresulteerd in een optimale samenwerking tussen tandartsen en mondhygiënisten. Vier typische kenmerken van verticale taakherschikking worden als invloedrijke factoren beschouwd ten aanzien van samenwerking en acceptatie van verticale taakherschikking: de transitie van een hiërarchische werkrelatie naar een meer functionele werkrelatie, competentie en sociale status gerelateerd aan opleidingsniveau, de relatie tussen verticale taakherschikking en professionele identiteit en het ervaren nut van taakherschikking. Handvatten voor onderwijsontwikkeling worden gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en geïllustreerd met een voorbeeld uit het tandheelkunde curriculum van Groningen. Hoewel interprofessionele samenwerking op dit moment nog niet optimaal lijkt te zijn, bestaan er wel inzichten voor het versterken van de interprofessionele samenwerking tussen tandartsen en mondhygiënisten. Echter, meer aanknopingspunten zijn nodig. Vooral de paradox tussen professionele identiteit en interprofessionele samenwerking heeft nog weinig wetenschappelijke aandacht gekregen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje