× ABONNEREN

De Simodont® in het onderwijs

De Simodont® is een virtuele leeromgeving voor tandheelkundestudenten die tot doel heeft de voorbereiding van studenten op de patiëntenbehandeling uit te breiden en te optimaliseren zodat de overgang in het onderwijs van prekliniek naar kliniek vloeiender verloopt. De Simodont® maakt het mogelijk om studenten realistische klinische problemen aan te bieden. Er kan daardoor uitgebreider geoefend worden dan in de prekliniek met fantoomhoofden. Ook biedt de Simodont® een veilige leeromgeving waarin ongelimiteerd fouten kunnen worden gemaakt zonder nadelige consequenties voor student en patiënt. De simulator en het lesmateriaal op de computer zijn gekoppeld, waardoor het mogelijk is theoretisch en praktisch onderwijs te integreren. Voor toepassing in de Simodont® zijn virtuele gebitselementen gecreëerd, met en zonder pathologie, om onbeperkt op te kunnen oefenen. De toekomstige mogelijkheden voor de Simodont® bieden veel perspectief voor het onderwijs aan studenten, voor bij- en nascholing en voor re-integratie van tandartsen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje