× ABONNEREN

De subjectieve mondgezondheid van mensen met de ziekte van Parkinson

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusies
 • Literatuur
 • Verantwoording
 • Dankwoord

Samenvatting

In dit artikel wordt een onderzoek gerapporteerd over de subjectieve mondgezondheid van mensen met de ziekte van Parkinson, gerelateerd aan de duur en de progressie van de ziekte. Participanten waren 74 personen met de ziekte van Parkinson en 74 controlepersonen. Allen werden geïnterviewd over onderwijsniveau, rookgewoonten, laatste tandartsbezoek, aantal tandartsbezoeken in de laatste 5 jaar, dagelijkse mondverzorging, type gebruikte tandenborstel, kauwproblemen, afbijtproblemen, smaakverlies, mondbranden, xerostomie, halitose, achterblijvende voedselresten, pijnlijke en bloedende gingiva en mobiliteit, pijn en sensitiviteit van gebitselementen. Meer mensen met de ziekte dan controlepersonen kregen ondersteuning bij de dagelijkse mondverzorging en hadden kauwproblemen, afbijtproblemen, smaakverlies, mobiliteit van gebitselementen en xerostomie. Bij de mensen met de ziekte was de prevalentie van kauwproblemen gerelateerd aan zowel de duur als de progressie van de ziekte. Bovendien bleek een verband te bestaan tussen enerzijds de progressie van de ziekte en anderzijds afbijtproblemen en het krijgen van ondersteuning bij de dagelijkse mondverzorging.

 

 

Auteursinformatie

 • C. de Baat1,2,3, M.A.E. van Stiphout1, F. Lobbezoo1,4
 • Uit 1de Stichting Mondzorg en Parkinson, 2Fresh Unieke Mondzorg, Woerden, 3Vakgroep Orale Functieleer, Radboud universitair medisch centrum, Nijmegen, 4de afdeling Orale Kinesiologie, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, Amsterdam
 • Datum van acceptatie: 13 november 2019
 • Adres: em. prof. dr. C. de Baat, Oudelandseweg 78, 2981 BV Ridderkerk
 • debaat_cees@hotmail.com

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje