× ABONNEREN

De (vermeende) pathologische invloed van fibromyalgie op het orofaciale systeem

 • Inleiding
 • Pathofysiologie
 • Diagnostiek
 • Behandeling
 • Relatie tot orofaciale systeem en occlusiesysteem
 • Discussie
 • Literatuur

Samenvatting

Fibromyalgie is een syndroom zonder aanwijsbare etiologie dat wordt gekenmerkt door pijn, vermoeidheid, geheugenproblemen, stemmingsproblemen en slaapstoornissen. Het syndroom wordt gerekend tot de reumatische aandoeningen. De prevalentie in de algemene bevolking varieert van 2 tot 8%, met een vrouw-manratio van ongeveer 2:1. Verdenking op fibromyalgie ontstaat als een patiënt meerdere pijnlocaties heeft die niet kunnen worden verklaard door een trauma of een ontsteking en als het vooral musculoskelettale pijn betreft. Uitleg en geruststelling zijn de primaire benaderingswijzen. Aanvullend kan men streven naar meer mobiliteit, vermijden van overbelasting, verbetering van lichamelijke conditie en activiteitenniveau en stimulering van probleemoplossend vermogen. Vervolgens kan gedragsbeïnvloeding en medicatie worden overwogen. De belangrijkste manifestaties in het orofaciale systeem en het occlusiesysteem lijken temporomandibulaire disfunctie, hoofdpijn, xerostomie, hyposialie, mondbranden en dysgeusie. Over de exacte relaties tussen fibromyalgie en het orofaciale systeem en het occlusiesysteem valt echter nog veel te leren.

Auteursinformatie

 • C. de Baat1, A.E. Gerritsen1, M. de Baat-Ananta2, P. de Baat3
 • Uit 1de vakgroep Orale Functieleer en 2de vakgroep Anesthesiologie van het Radboudumc in Nijmegen en 3de afdeling Orthopedie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven
 • Datum van acceptatie: 7 januari 2016
 • Adres: mw. A.E. Gerritsen, Radboudumc, postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
 • anneloes.gerritsen@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje