× ABONNEREN

De voorbereidende behandeling voor een behandeling met kronen en bruggen

De voorbereidende behandeling voor een behandeling met al dan niet implantaatgedragen kronen en bruggen maakt deel uit van de zogenoemde zorgverleningscyclus. Het doel van de voorbereidende behandeling is pathologische aandoeningen te elimineren en onzekerheden en risico’s zoveel mogelijk weg te nemen. Gebitselementen in een gereduceerd occlusiesysteem kan men op basis van hun functie onderscheiden in strategisch, niet-strategisch en ongewenst. De voorbereidende behandeling is erop gericht vooral de strategische (pijler)elementen een maximale prognose te geven. Specifieke aspecten die bij de voorbereidende behandeling aan de orde kunnen komen, zijn: verwijzing en het vragen van een tweede mening, het plaatsen van 1 of meer implantaten, een interimbehandeling en het uitvoeren van een occlusieaanpassing. Hierna volgt een evaluatie waarbij wordt beoordeeld of er een goed uitgangspunt is om op verantwoorde wijze de beoogde behandeling met kronen en bruggen te starten.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje