× ABONNEREN

De wedergeboorte van zilver in de tandheelkunde

Kindertandheelkunde

Door op 04-01-2019

De afgelopen jaren is er steeds meer belangstelling voor een biologische, niet-restauratieve benadering van een actief cariësproces waar voorheen conventionele restauratieve zorg de standaard was. Zoals bekend heeft zilverdiaminefluoride een remmende werking op het cariësproces in het dentine. Doel van dit onderzoek was de huidige beschikbare literatuur te beoordelen op de indicatiestelling, de techniek en effectiviteit van het gebruik van zilverdiaminefluoride.

Een literatuuronderzoek naar de werking, de effectiviteit, de acceptatie van ouders en de veiligheid van zilverdiaminefluoride in het melkgebit vond plaats, waarbij indicaties en contra-indicaties werden meegenomen.

Momenteel is er veel literatuur betreffende het gebruik van zilverdiaminefluoride beschikbaar, van in-vitro-onderzoek met betrekking tot de werking tot klinisch onderzoek naar de effectiviteit en de acceptatie door de patiënt. Een systematisch literatuuronderzoek uit 2016 toonde aan dat het gebruik van zilverdiaminefluoride in 80% van de gevallen in 30 maanden leidde tot inactieve cariës in het melkgebit. Daarbij was 60% van de ouders niet ontevreden over de verkleuring die in de loop van de tijd optrad. Kinderen ervaarden de behandeling als acceptabel, comfortabel en pijnvrij. Voordelen van het gebruik van zilverdiaminefluoride is dat er geen noodzaak is tot het geven van anesthesie en dat minder coöperatieve kinderen hiermee goed te behandelen zijn. Daarnaast is er reductie in de kosten ten opzichte van conventionele tandheelkundige behandeling.

Conclusie. Ziverdiaminefluoride is een veilig en effectief alternatief voor de niet-invasieve behandeling bij kinderen. Gezien de voortdurende wereldwijde discussie over de kosteneffectiviteit van een biologische benadering (‘non restorative care’) in combinatie met de zorg over het toenemend aantal behandelingen, en de beperkte toegankelijkheid van tandheelkundige behandelingen onder narcose, zou zilverdiaminefluoride in iedere praktijk aanwezig moeten zijn.

Bron

Hu S, Meyer B, Duggal M. A silver renaissance in dentistry. Eur Arch Paediatr Dent. 2018; 19: 221-227.

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 januari 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 1 - januari 2019; 48

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje