× ABONNEREN

De werking van 30% SDF in vergelijking met ART bij kleuters

Kindertandheelkunde

Door op 07-02-2020
  • Bron
  • Reacties (0)

Atraumatische tandheelkundige behandeling (ART) en het gebruik van zilverdiamine fluoride (SDF) dragen bij aan minimaal invasieve tandheelkundige zorg. Het doel van het onderzoek was het verschil tussen de behandeling met SDF en ART te onderzoeken wat betreft behandelduur, nadelige effecten, esthetiek, angst en mondgezondheid in relatie tot de kwaliteit van leven. Kinderen van 2-5 jaar met actieve occlusale laesies in hun melkmolaren werden willekeurig in 2 groepen ingedeeld, de testgroep SDF en de controle groep ART. Aan de hand van de dmf-t-score en ICDAS-index werd de aanwezigheid van cariës en de activiteit gescoord. Na 3, 6 en 9 maanden vond een follow-up plaats. Naast de behandelduur werd de angst van de kinderen voor en na de behandeling genoteerd. Inzicht in nadelige gevolgen en de mening van de ouders in relatie tot de esthetiek werd verkregen aan de hand van een vragenlijst en de Oral Health Related to Quality of Life (OHRQoL) en de Brazilian-Early Childhood Health Impact Scale (B-ECOHIS) vragenlijst.

Bij 68 patiënten was het gemiddelde aantal behandelde gebitselementen in de SDF (n = 34) en ART (n = 34) groep per kind respectievelijk 2,42 (1,04) en 2,09 (1,18) (p = 0,074). Na 12 maanden was gemiddeld het verschil in het aantal arrested laesies -0,07 (0,05; - 0,17-0,30). De behandeling met SDF duurde korter dan die voor ART (p < 0,001). Er was geen verschil in het percentage bijwerkingen en de mening van ouders betreffende de esthetiek (p = 0,709), angst (p = 0,155) en de kwaliteit van leven.

Conclusie. De behandeling met SDF vereist veel minder stoeltijd en heeft vergelijkbare resultaten als de behandelingen met ART in relatie tot arrested cariës, angst, negatieve effecten, esthetische opmerkingen en kwaliteit van leven. Gezien de lagere kosten is SDF een goed alternatief, zeker in die situaties waar tandheelkundige behandeling slecht toegankelijk is.

Bron

Vollúa AL , Fernandes Rodriguesa G , Virgílio Rougemount Teixeiraa R, et al. Efficacy of 30% silver diamine fluoride compared to atraumatic restorative treatment on dentine caries arrestment in primary molars of preschool children: A 12-months parallel randomized controlled clinical trial. J Dent 2019; 88: 103165.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 7 februari 2020
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 127 - editie 2 - februari 2020; 126-127

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog